ZWALCZANIE ZAKAŹNYCH CHORÓB ZWIERZĘCYCH

 
data publikacji:  20-01-2020 | 11:53
data ostatniej modyfikacji:  20-01-2020 | 11:53
ostatnio modyfikowal: Krzysztof Bochniarz
Informacja o wystąpieniu serii ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków

Związku z otrzymanym pismem Powiatowego Lekarza Weterynarii w Nowym Sączu z dnia 07.01.2020r., znak: PIW.CHZ.5101.14.1.2020, tut. Urząd informuje o wystąpieniu serii ognisk grypy ptaków na terenie gminy Uścimów w powiecie lubartowskim, województwo lubelskie, której potencjalnym źródłem zakażenia są dzikie ptaki. Z racji zaistniałej sytuacji na terenie powiatu nowosądeckiego niezbędne jest podjęcie działań zapobiegających wystąpieniu ptasiej grupy.

 

Grypa ptasia jest chorobą zakaźną występującą powszechnie u ptaków, wywołaną wirusem grypy, który należy do rodziny Orthomyxoviridae, rodzaju Influenzavirus A. Ptasia grypa  występuje na całym świecie i wszystkie gatunki ptaków są podatne na zarażenie się wirusem, choć niektóre gatunki są bardziej odporne od innych. Większość szczepów wirusa to odmiany łagodne. Istnieją jednak szczepy o wysokiej patogeniczności, które mogą przyczynić się do dużej śmiertelności wśród drobiu. Na ptasią grypę chorują nie tylko ptaki. Odnotowano występowanie wirusa u łaskunów, tygrysów, świni, kotów, psów i ludzi.

więcej informacji

 

Związku z tym informujemy o konieczności zachowania szczególnej ostrożności i odpowiednich środków bioasekuracji przy obsługiwaniu drobiu, minimalizujących ryzyko przeniesienia wirusa grupy na ptaki utrzymywane w gospodarstwach:

1.      Dzikie ptaki wędrowne są potencjalnym źródłem zarażenia,

2.      Należy zabezpieczyć przed ich dostępem obiekty na fermach, tak aby nie miały one kontaktu z utrzymywanym drobiem oraz paszą.

3.      Należy zachować szczególną ostrożność i wzmożony nadzór właścicielski na fermach, gospodarstwach utrzymujących ptaki, szczególnie na tych zlokalizowanych w sąsiedztwie bytowania dzikich ptaków wędrownych.

4.      Należy pamiętać o tym, że personel ferm może być wektorem zarażenia utrzymywanych ptaków na fermie, w sytuacji należytego przestrzegania zasad bioasekuracji.

5.      Należy zwrócić szczególną uwagę na wykonywanie zabiegów oczyszczania, mycia i dezynfekcji powinny objąć środki transportu zwierząt wraz z ich szczegółowym dokumentowaniem. Zabiegi dezynfekcji powinny objąć środki transportu zwierząt, pasz i produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego przed ich wyjazdem na teren fermy.

6.      Należy niezwłocznie informować Powiatowego Lekarza Weterynarii w Nowym Sączu o zaobserwowanych u drobiu niepokojących zmianach i objawach mogących sugerować występowanie w stadzie choroby zakaźnej.

7.      Stosowanie jako jednego ze stałych elementów bioasekuracyjnych mat dezynfekcyjnych przed wejściem do budynków, w którym utrzymywany jest drób.

8.      Nie karmienie i nie pojenie drobiu na zewnątrz budynku.

««« powrót
 
Achiwum BIP Urzędu Gminy Podegrodzie