ZWALCZANIE ZAKAŹNYCH CHORÓB ZWIERZĘCYCH

 
data publikacji:  02-10-2017 | 13:07
data ostatniej modyfikacji:  02-10-2017 | 13:07
ostatnio modyfikowal: Krzysztof Bochniarz
AKCJA DERATYZACJI

Nasz znak: ROS.6142.2.2017                                     Podegrodzie, dnia 2 października 2017 r.

KOMUNIKAT

 W związku z pismem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Sączu z dnia 25.09.2017 r., (data wpływu do tut. urzędu 28.09.2017 r.), znak: PSE-NEP-430-114/2017 Wójt Gminy Podegrodzie, informuje o obowiązku przeprowadzenia

AKCJI DERATYZACJI

w terminie od 16 października 2017 r. do 17 listopada 2017 r.

 

Odszczurzanie winno być przeprowadzone w następujący sposób:

 

Do odszczurzania należy użyć trutki gryzoniobójczej dostępnej w handlu i postępować zgodnie z kartą charakterystyki (przy każdym zakupie należy domagać się od sprzedawcy takiej karty).

 

Trutkę do czasu wyłożenia przechowywać w chłodnym miejscu.

 

Trutkę należy wyłożyć wg pouczenia dołączonego do każdego opakowania, tam gdzie pojawiają się szczury, a szczególnie na podwórzach, śmietnikach, strychach, piwnicach, ustępach, budynkach gospodarczych, itp., umieszczając równocześnie w tych miejscach ostrzeżenie „UWAGA TRUCIZNA!”. Wyłożone trutki należy pozostawić do dnia
17 listopada 2017 r. uzupełniając je w miarę spożywania przez gryzonie.

 

Mając na uwadze ochronę zdrowia ludzkiego, proszę wszystkich biorących udział w akcji deratyzacji o zachowanie zasad bezpieczeństwa podczas postępowania z substancjami chemicznymi i odpadami niebezpiecznymi.

 

W czasie akcji deratyzacji proszę oczyścić z odpadków i śmieci podwórza, śmietniki, piwnice i strychy, zabezpieczyć artykuły spożywcze i karmę dla zwierząt, tak aby nie były dostępne dla szczurów oraz uniemożliwić szczurom dostęp do wody.

 

W czasie wyłożenia trutki uniemożliwić dostęp, zwłaszcza dzieciom do miejsc, w których ją wyłożono, zaś zwierzęta domowe w tym także ptactwo, trzymać w tym czasie w zamknięciu lub zabezpieczyć ich przed dostępem do trutki.

 

Padłe szczury oraz przypadkowo zatrute zwierzęta należy przekazać podmiotom prowadzącym działalność w zakresie transportu ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego, celem przekazania ich do utylizacji. Nie należy dopuszczać do bezpośredniego kontaktu skóry rąk człowieka z padłymi zwierzętami.

 

Uprzejmie informuję, że utylizację odpadów reguluje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 z dnia 21 października 2009 roku określające przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego nie przeznaczonych do spożycia przez ludzi.

 

««« powrót
 
Achiwum BIP Urzędu Gminy Podegrodzie