Informacje dla mieszkańców

GOSPODARKA ODPADAMI

 
data publikacji:  25-07-2019 | 12:14
data ostatniej modyfikacji:  25-07-2019 | 12:14


Każdy mieszkaniec naszej Gminy jest zobowiązany do utrzymania czystości i porządku, zgodnie z UCHWAŁĄ NR III/23/2018 RADY GMINY PODEGRODZIE z dnia 11 grudnia 2018 r. z późn. zm., w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Podegrodzie.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów, selektywnie zbiera się: papier, szkło, metale i tworzywa sztuczne oraz odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, które zbiera się w workach/pojemnikach koloru brązowego oznaczonego napisem BIO.

Do worków/pojemników przeznaczonych na odpady BIO możemy wrzucać:

·         resztki roślinne m. in.: skoszona trawa, liście, kwiaty, rozdrobnione gałęzie, wióry drewniane (trociny, kora drzew);

·         odpady kuchenne ulegające biodegradacji m. in.: fusy z kawy i herbaty, obierki z warzyw i owoców, skorupki jajek, resztki posiłków.

Do worków/pojemników na śmieci BIO nie powinniśmy wrzucać:


·         worków plastikowych na śmieci,

·         odchodów zwierzęcych,

·         oleju jadalnego,

·         popiołu z węgla,

·         nabiału,

·         tłuszczu,

·         resztek mięsa i ryb,

·         papierosów,

·         kości zwierząt,

·         artykułów higienicznych,

·         leków,

·         ziemi,

·         kamieni,

·         drewna impregnowanego,

·         płyt wiórowych i MDF,

·         odpadów niebezpiecznych.


 

Pamiętaj jednak o tym, że jeżeli w pojemniku znajdują się inne odpady niż biodegradowalne to wykonawca będzie to traktował jako łamanie zasad selektywnej zbiórki odpadów. Odpady wówczas zostaną odebrane jako „odpady zmieszane”, a protokół na okoliczność zaistniałej sytuacji zostanie dostarczony do Urzędu Gminy. Dlatego prosimy mieszkańców naszej Gminy aby zwracali szczególną uwagę na prawidłową segregację odpadów ulegających biodegradacji. Na podstawie doświadczeń tutejszego urzędu bardzo często zdarza się, że odpady BIO są przez mieszkańców gromadzone w małych zwykłych woreczkach foliowych, a następnie umieszczane w dużym worku/pojemniku brązowym. Wówczas w worku/pojemniku brązowym znajduje się kilka do kilkunastu małych woreczków foliowych – w takim przypadku nie jest prowadzona właściwa segregacja odpadów.

Odpady  biodegradowalne oddajemy w ramach miesięcznej zbiórki (2 razy w miesiącu przez cały rok). Jeżeli posiadamy dużą ilość takich odpadów możemy je oddać do GPSZOK w Podegrodziu, które odbierane są bez ograniczeń.

Wszystkie informacje odnośnie właściwej segregacji, harmonogramy odbiorów itp. dostępne są na stronie internetowej gminy www.podegrodzie.pl : Urząd Gminy / Gospodarka odpadami.

««« powrót
 
Achiwum BIP Urzędu Gminy Podegrodzie