Informacje dla mieszkańców

GOSPODARKA ODPADAMI

 
data publikacji:  03-08-2017 | 13:31
data ostatniej modyfikacji:  07-01-2020 | 10:58
Zawiadomienie 07.01.2020
o zmianie stawek za gospodarowanie odpadami komunalnymi   więcej »»»
Komunikat 20.11.2019
dotyczący drugiej zbiórki odpadów wielkogabarytowych w roku 2019   więcej »»»
Informacja dla mieszkańców odnośnie odpadów BIODEGRADOWALNYCH 25.07.2019
Nasz znak: ROS.605.5.2019   więcej »»»
Informacja dla mieszkańców 13.06.2019
odnośnie odpadów znajdujących się na brzegach oraz w korytach potoków i rzeki Dunajec   więcej »»»
Informacja 05.04.2019
dbajmy o czystość   więcej »»»
Materiały informacyjno-edukacyjne 03.08.2017
zapobieganie powstawaniu odpadów   więcej »»»
 
Achiwum BIP Urzędu Gminy Podegrodzie