Deklaracje

GOSPODARKA ODPADAMI

 
data publikacji:  03-08-2017 | 13:20
data ostatniej modyfikacji:  09-01-2020 | 14:05
DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

2020   więcej »»»

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez część roku, położonych na terenie Gminy Podegrodzie   więcej »»»

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

składana przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych   więcej »»»

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

składana przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych   więcej »»»

 
Achiwum BIP Urzędu Gminy Podegrodzie