Dzierżawy

GOSPODARKA GRUNTAMI

 
data publikacji:  23-03-2017 | 11:14
data ostatniej modyfikacji:  01-06-2017 | 08:59
Wykaz z nieruchomościami przeznoczonymi do dzierżawy

na cel posadowienia pojemników metalowych przeznaczonych na zbórkę odzieży użuwanej   więcej »»»

Wykaz z nieruchomością przeznaczoną do dzierżawy na czas nieoznaczony w celu posadowienia automatu do sprzedaży wkładów do zniczy.

Wykaz z nieruchomością przeznaczoną do dzierżawy na czas nieoznaczony w celu posadowienia automatu do sprzedaży wkładów do zniczy.   więcej »»»

 
Podmioty udostępniające informacje publiczne: URZĄD GMINY PODEGRODZIE