Dzierżawy

GOSPODARKA GRUNTAMI

 
data publikacji:  23-03-2017 | 11:14
data ostatniej modyfikacji:  18-02-2020 | 14:54
Wykaz z nieruchomościami przeznaczonymi do dzierżawy

wykaz   więcej »»»

Wykaz z nieruchomością przeznaczoną do dzierżawy

w drodze bezpreztargowej   więcej »»»

Wykaz z nieruchomością przeznaczoną do dzierżawy na czas nieoznaczony w celu posadowienia automatu do sprzedaży wkładów do zniczy.

Wykaz z nieruchomością przeznaczoną do dzierżawy na czas nieoznaczony w celu posadowienia automatu do sprzedaży wkładów do zniczy.   więcej »»»

Wykaz z nieruchomościami przeznoczonymi do dzierżawy

na cel posadowienia pojemników metalowych przeznaczonych na zbórkę odzieży użuwanej   więcej »»»

 
Achiwum BIP Urzędu Gminy Podegrodzie