sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2016 rok

2016 rok

 
data publikacji:  13-03-2017 | 10:22
data ostatniej modyfikacji:  25-05-2017 | 11:08
Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2016 rok 13.03.2017
więcej »»»
Uchwała Nr S.O.XI/423/5/17 Składu Orzekającego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Podegrodzie za 2016 rok 25.05.2017
więcej »»»
 
Achiwum BIP Urzędu Gminy Podegrodzie