obwieszczenia

2017 rok

 
data publikacji:  06-03-2017 | 10:04
data ostatniej modyfikacji:  29-08-2018 | 12:04
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska

informujące o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach   więcej »»»

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska

w sprawie środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Chochorowice i Podrzecze gm. Podegrodzie"   więcej »»»

Obwieszczenie

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Punkt zbierania odpadów ZSEiE na terenie istniejącego punktu skupu złomu, na działce ew. nr 576/3, w m. Podegrodzie, gm. Podegrodzie”.   więcej »»»

Ogłoszenie Starosty Nowosądeckiego z dn. 04.07.2017 r.

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego   więcej »»»

Obwieszczenie

Wójta Gminy Podegrodzie   więcej »»»

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska

o ustanowieniu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Ostoje Nietoperzy Beskidu Wyspowego PLH20052.   więcej »»»

 
Achiwum BIP Urzędu Gminy Podegrodzie