karty informacyjne

2017 rok

 
data publikacji:  08-02-2017 | 14:51
data ostatniej modyfikacji:  14-12-2017 | 13:00
Karta informacyjna nr 10

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew na działce ewidencyjnej o numerze 213 w miejscowości Gostwica   więcej »»»

Karta informacyjna nr 9

„Budowa stacji demontażu i recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji", na działce o nr ew. 651, w m. Podegrodzie, gm. Podegrodzie”   więcej »»»

Karta informacyjna nr 8

Zezwolenie na usunięcie drzew na działce o numerze ewidencyjnym 521/40 w miejscowości Brzezna   więcej »»»

Karta informacyjna nr 7

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew na działce ewidencyjnej o numerze 521/40 w miejscowości Brzezna   więcej »»»

Karta informacyjna nr 6

Decyzja Wójta Gminy Podegrodzie z dnia 21 lipca 2017 r., znak: ROS.6220.4.2017, o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Punkt zbierania odpadów ZSEiE na terenie istniejącego punktu skupu złomu, na działce ew. nr 576/3, w m. Podegrodzie, gm. Podegrodzie”. Decyzja Wójta Gminy Podegrodzie   więcej »»»

Karta informacyjna nr 5

Postanowienie Wójta Gminy Podegrodzie z dnia 12 lipca 2017 r., znak: ROS.6220.4.2017 nie nakładające na wnioskodawcę obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko   więcej »»»

Karta informacyjna nr 4

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Punkt zbierania odpadów ZSEiE na terenie istniejącego punktu skupu złomu, na działce ew. nr 576/3, w m. Podegrodzie, gm. Podegrodzie”   więcej »»»

Karta informacyjna nr 3

Decyzja Wójta Gminy Podegrodzie z dnia 10 kwietnia 2017 r., znak: ROS.6220.1.2017, o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budynek produkcyjny z częścią socjalno – biurową”.   więcej »»»

Karta informacyjna nr 2

Postanowienie Wójta Gminy Podegrodzie z dnia 5 kwietnia 2017 znak: ROS.6131.1.2017 nie nakładające na wnioskodawcę obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, co skutkuje brakiem konieczności sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko, dla przedsięwzięcia pn.: „Budynek produkcyjny z częścią socjalno-biurową”, realizowanego na działkach o nr ewidencyjnych 186/2, 460/8, 460/11 i 460/14 położonych w miejscowości Podrzecze, Gmina Podegrodzie.   więcej »»»

Karta informacyjna nr 1

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budynek produkcyjny z częścią socjalo – biurową” realizowanego na działkach o numerach ewidencyjnych 186/2, 460/8, 460/11, 460/14 położonych w miejscowości Podrzecze, Gmina Podegrodzie.   więcej »»»

 
Achiwum BIP Urzędu Gminy Podegrodzie