2017 rok

UCHWAŁY

 
data publikacji:  08-02-2017 | 08:21
data ostatniej modyfikacji:  02-03-2018 | 12:52
Uchwała Nr XXXIV/404/2017 z 27.12.2017 w sprawie nawiązania współpracy partnerskiej pomiędzy Gminą Podegrodzie, a Gminą Góra Kalwarii 11.01.2018
więcej »»»
Uchwała Nr XXXIV/403/2017 z 27.12.2017 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Podegrodzie 25.01.2018
więcej »»»
Uchwała Nr XXXIV/402/2017 z 27.12.2017 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Podegrodzie dla terenu obejmującego część działki ewid. nr 23 w Chochorowicach 25.01.2018
więcej »»»
Uchwała Nr XXXIV/401/2017 z 27.12.2017 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Podegrodzie dla terenów obejmujących: część działki ewidencyjnej nr 306 w Naszacowicach, część działki ewidencyjnej nr 888 w Gostwicy, działkę ewidencyjną nr 32 w Długołęce - Świerkli, część działki ewidencyjnej nr 90 w Brzeznej, działek ewidencyjnych nr 63/1, 63/3 w Naszacowicach, część działki ewidencyjnej nr 100/5 w Długołęce - Świerkli 25.01.2018
więcej »»»
Uchwała Nr XXXIV/400/2017 z 27.12.2017 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Naszacowice do gminnego zasobu nieruchomości 11.01.2018
więcej »»»
Uchwała Nr XXXIV/399/2017 z 27.12.2017 w sprawie wskazania wstępnych miejsc lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych przy drodze powiatowej nr 1544 K w Stadłach oraz drodze powiatowej nr 1546 K w Stadłach 26.01.2018
więcej »»»
Uchwała Nr XXXIV/398/2017 z 27.12.2017 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Podegrodzie na lata 2017 - 2020 26.01.2018
więcej »»»
Uchwała Nr XXXIV/397/2017 z 27.12.2017 w sprawie przyjęcia GMINNEGO PROGRAMY WSPIERANIA RODZINY W GMINIE PODEGRODZIE NA LATA 2018-2020 11.01.2018
więcej »»»
Uchwała Nr XXXIV/396/2017 z 27.12.2017 w sprawie przyjęcia Raportu z realizacji w 2016 r. roku Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Podegrodzie na lata 2014-2020 11.01.2018
więcej »»»
Uchwała Nr XXXIV/395/2017 z 27.12.2017 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018 26.01.2018
więcej »»»
Uchwała Nr XXXIV/394/2017 z 27.12.2017 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2018 26.01.2018
więcej »»»
Uchwała Nr XXXIV/393/2017 z 27.12.2017 w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Podegrodzie, trybu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji oraz terminu i sposobu rozliczenia ich wykorzystania 25.01.2018
więcej »»»
Uchwała Nr XXXIV/392/2017 z 27.12.2017 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/267/2017 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 27 marca 2017r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Podegrodzie, wraz z określeniem dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów 25.01.2018
więcej »»»
Uchwała Nr XXXIV/391/2017 z 27.12.2017 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/353/2017 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 24 października 2017 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i innych placówkach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Podegrodzie. 25.01.2018
więcej »»»
Uchwała Nr XXXIV/390/2017 z 27.12.2017 UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY PODEGRODZIE NA ROK 2018 09.01.2018
więcej »»»
Uchwała Nr XXXIV/389/2017 z 27.12.2017 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Podegrodzie 09.01.2018
więcej »»»
Uchwała Nr XXXIV/388/2017 z 27.12.2017 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017 i zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Podegrodzie na rok 2017 nr XXII/241/2016 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 29 grudnia 2016 r. 25.01.2018
więcej »»»
Uchwała Nr XXXIV/387/2017 z 27.12.2017 w sprawie zmiany Uchwały nr XXII/240/2016 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Podegrodzie 11.01.2018
więcej »»»
Uchwała Nr XXXIV/386/2017 z 27.12.2017 w sprawie wystąpienia przez Radę Gminy Podegrodzie do Premiera Rzeczypospolitej Polskiej z wnioskiem o podjęcie działań mających na celu przeniesienie pomnika Papieża Św. Jana Pawła II z Ploermel we Francji do Podegrodzia 11.01.2018
więcej »»»
Uchwała Nr XXXIII/385/2017 z 28.11.2017 w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXIX/385/2017 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 27.06.2017 r 21.12.2017
więcej »»»
 
1 | 2 | 3 | 4
 
Achiwum BIP Urzędu Gminy Podegrodzie