2017

Plan Zamówień Publicznych

 
data publikacji:  27-01-2017 | 09:26
data ostatniej modyfikacji:  31-01-2018 | 14:11
autor dokumentu: Krzysztof Bochniarz
ostatnio modyfikowal: Agnieszka Poleć

Aktualizacja planu postępowań nr II o udzielenie zamówień na 2017 r. Gmina Podegrodzie

zgodnie z art. 13 a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) w związku ze zmianą planu wydatków budżetu Gminy Podegrodzie na 2017 w dniu 27 marca 2017 r.

 

l.p.

Przedmiot zamówienia

Rodzaj zamówienia (roboty budowlane, usługi, dostawy)

Przewidywany tryb – procedura udzielenia zamówienia

Orientacyjna wartość zamówienia

Przewidywany termin wszczęcia postępowania
w ujęciu kwartalnym

1

Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadań:

-      Budowa kanalizacji sanitarnej
w miejscowości Podrzecze

-      Budowa drogi i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Podrzecze

-      Budowa drogi i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brzeznej koło Gimnazjum

-      Budowa kanalizacji sanitarnej
w miejscowości Chochorowice

Usługa

Przetarg nieograniczony

332.000,00

II kwartał

2

Wykonanie dokumentacji budowy chodników w ciągu dróg powiatowych:

-      Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1580K Zalesie –Jadamwola - Olszana
w miejscowości Olszana

-      Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1549K Biczyce Dolne – Gostwica w miejscowości Brzezna

Usługa

Przetarg nieograniczony

83.000,00

II kwartał

 

 

 

 

 

 

Aktualizacja planu postępowań o udzielenie zamówień na 2017 r. Gmina Podegrodzie

zgodnie z art. 13 a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

(Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), przedstawia plan postępowań o udzielenie zamówień.

 

l.p.

Przedmiot zamówienia

Rodzaj zamówienia (roboty budowlane, usługi, dostawy)

Przewidywany tryb – procedura udzielenia zamówienia

Orientacyjna wartość zamówienia

Przewidywany termin wszczęcia postępowania
w ujęciu kwartalnym

1

Dostawa oleju opałowego lekkiego do budynku Urzędu Gminy w Podegrodziu

Dostawa

Przetarg nieograniczony

43.000,00

I kwartał

 

 

 

 

 

Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2017 r. Gmina Podegrodzie

zgodnie z art. 13 a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.),
przedstawia plan postępowań o udzielenie zamówień.

 

l.p.

Przedmiot zamówienia

Rodzaj zamówienia (roboty budowlane, usługi, dostawy)

Przewidywany tryb – procedura udzielenia zamówienia

Orientacyjna wartość zamówienia

Przewidywany termin wszczęcia postępowania
w ujęciu kwartalnym

1.

Budowa wodociągu dla m. Gostwica

(Kwasowice, Łąki Gostwickie), Podegrodzie (Osowie, Łazy), Brzezna (Burdak)

Robota budowlana

Przetarg nieograniczony

1.164.000,00

III/IV  kwartał

2.

Remont budynku po hydroforni
w Podegrodziu wraz z infrastrukturą

towarzyszącą oraz budowa nowego zbiornika kontaktowego

na potrzeby wodociągu

w Stadłach

Robota budowlana

Przetarg nieograniczony

577.000,00

III/IV kwartał

3.

Wymiana sieci wodociągowych

na terenie Stadeł i Podegrodzia

Robota budowlana

Przetarg nieograniczony

175.000,00

III/IV kwartał

4.

Przebudowa drogi gminnej 293889 K Krzaki Gostwickie w miejscowości

Gostwica i nr 293752K

Za Pospólne w miejscowości

Mokra Wieś w km 0+000,00-2+100,00

Robota budowlana

Przetarg nieograniczony

2.300.000,00

I/II kwartał

5.

Przebudowa drogi gminnej nr 293883K

Stadła - Podegrodzie – Gostwica

Robota budowlana

Przetarg nieograniczony

615.000,00

III/IV kwartał

6.

Budowa budynku Gminnego

Ośrodka Zdrowia w Brzeznej

Robota budowlana

Przetarg nieograniczony

3.197.000,00

II/III kwartał

7.

Wymiana konstrukcji dachu w Szkole

Podstawowej w Brzeznej - Litaczu

Robota budowlana

Przetarg nieograniczony

200.000,00

II/III kwartał

8.

Termomodernizacja budynku

Szkoły Podstawowej w Brzeznej -Litaczu

Robota budowlana

Przetarg nieograniczony

982.000,00

II/III kwartał

9.

Termomodernizacja budynku

Zespołu Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych w Podegrodziu

Robota budowlana

Przetarg nieograniczony

1.298.000,00

 II/III kwartał

10.

Dowóz uczniów do przedszkoli i szkół na terenie Gminy Podegrodzie
w roku szkolnym 2017/2018

Usługa

Przetarg nieograniczony

150.000,00

 II/III kwartał

11

Przygotowanie, dostarczanie i podawanie posiłków w ramach  realizacji wieloletniego programu wspierania  gmin  w zakresie dożywiania” Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w  roku szkolnym 2017/2018 dla osób uprawnionych na terenie Gminy Podegrodzie wraz
z najmem stołówek i kuchni
w Gimnazjum w miejscowości Brzezna, przy Szkole Podstawowej
w miejscowości Olszana oraz
przy Gminnym Żłobku w Podegrodziu, a także żywienie całodzienne dzieci
w Przedszkolu w Brzeznej, w Gminnym Przedszkolu w Podegrodziu i Gminnym Żłobku w Podegrodziu
nie korzystających z programu dożywiania

Usługa

Przetarg nieograniczony

500.000,00

II/III kwartał

12

Dostawa oleju opałowego lekkiego do budynku Urzędu Gminy
w Podegrodziu oraz do placówek oświatowych z terenu Gminy Podegrodzie w sezonie grzewczym 2017/2018

Dostawa

Przetarg nieograniczony

340.000,00

III kwartał

13

Dostęp do Internetu dla 431 gospodarstw domowych z terenu Gminy Podegrodzie w ramach projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Podegrodzie" oraz  "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu Gminy Podegrodzie - Etap II

Usługa

Przetarg nieograniczony

430.000,00

III/IV kwartał

 

 

 

 
Achiwum BIP Urzędu Gminy Podegrodzie