Uchwała budżetowa na 2017 rok

2017 rok

 
data publikacji:  10-01-2017 | 10:27
data ostatniej modyfikacji:  25-05-2017 | 11:19
UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY PODEGRODZIE NA ROK 2017

Nr XXII/241/2016 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 29 grudnia 2016 r.   więcej »»»

Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej

Uchwala_Nr_S_O_XI_426-2_40_17 - opinia o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Podegrodzie Uchwala_Nr_S_O_XI_426-3_30_17 - opinia o mozliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w Uchwale Budzetowej Gminy Podegrodzie na 2017 rok   więcej »»»

 
Achiwum BIP Urzędu Gminy Podegrodzie