2017 rok

ZARZĄDZENIA

 
data publikacji:  05-01-2017 | 10:12
data ostatniej modyfikacji:  28-03-2019 | 14:09
Zarządzenie Nr 488/2017 z 02.03.2017 r. w sprawie ogłoszenia uzupełniającego otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2017 r. przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 02.03.2017
więcej »»»
Zarządzenie Nr 483/2017 z 23.02.2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej 24.02.2017
więcej »»»
Zarządzenie Nr 482/2017 z 21.02.2017 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2017 roku 21.02.2017
więcej »»»
Zarządzenie Nr 481/2017 z 20.02.2017r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do wynajmu 21.02.2017
więcej »»»
Zarządzenie Nr 480/2017 z 09.02.2017r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Gminy Podegrodzie 09.02.2017
więcej »»»
Zarządzenie Nr 474/2017 Wójta Gminy Podegrodzie z dnia 01.02.2017r. w sprawie powołania Komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2016 roku, dla organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie 02.02.2017
więcej »»»
Zarządzenie Nr 466/2017 z 04.01.2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2017 roku przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 05.01.2017
więcej »»»
 
1 | 2 | 3
 
Achiwum BIP Urzędu Gminy Podegrodzie