2017 rok

ZARZĄDZENIA

 
data publikacji:  05-01-2017 | 10:12
data ostatniej modyfikacji:  28-03-2019 | 14:09
Zarządzenie Nr 617/2017 z 28.08.2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej 20.09.2017
więcej »»»
Zarządzenie Nr 612/2017 z 21.08.2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej 24.08.2017
więcej »»»
Zarządzenie Nr 611/2017 z 17.08.2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej 24.08.2017
więcej »»»
Zarządzenie Nr 610/2017 z 17.08.2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej 24.08.2017
więcej »»»
Zarządzenie Nr 609/2017 z 17.08.2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej 18.08.2017
więcej »»»
Zarządzenie Nr 608/2017 z 16.08.2017 16.08.2017
więcej »»»
Zarządzenie Nr 607/2017 z 16.08.2017 16.08.2017
więcej »»»
Zarządzenie Nr 569/2017 z 30.06.2017r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 520/2017 Wójta Gminy Podegrodzie z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Gminy Podegrodzie 07.02.2019
więcej »»»
Zarządzenie Nr 553/2017 z 19.06.2017r. w sprawie w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu zmiany Uchwały Nr XXI_225_2016 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 29 listopada 2016 roku 19.06.2017
więcej »»»
Zarządzenie Nr 553/2017 z 16.06.2017r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 546/2017 w sprawie ogłoszenia Konkursu Ofert na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego w roku 2017 16.06.2017
więcej »»»
Zarządzenie Nr 547/2017 z 30.05.2017r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach konkursu ofert na realizację zadania w zakresie promocji i ochrony zdrowia publicznego dzieci i młodzieży z terenu Gminy Podegrodzie w roku 2017 – organizacja wypoczynku letniego – kolonii z programem profilaktycznym w górach dla 20 dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych dla podmiotów, których cele statutowe lub przedmiot działalności dotyczą spraw objętych zadaniami określonymi w art. 2 ustawy o zdrowiu publicznym, w tym organizacje i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 05.06.2017
więcej »»»
Zarządzenie Nr 546/2017 z 30.05.2017r. w sprawie ogłoszenia Konkursu Ofert na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego w roku 2017 05.06.2017
więcej »»»
Zarządzenie Nr 535/2017 z22.05.2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej 26.05.2017
więcej »»»
Zarządzenie Nr 529/2017 z12.05.2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej 26.05.2017
więcej »»»
Zarządzenie Nr 528/2017 z11.05.2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej 26.05.2017
więcej »»»
Zarządzenie Nr 520/2017 z 28.04.2017r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Gminy Podegrodzie 05.05.2017
więcej »»»
Zarządzenie Nr 501/2017 z dnia 29.03.2017r. w sprawie ogłoszenia wyników uzupełniającego otwartego konkursu ofertw formie wsparcia na realizację zadań publicznych w 2017 roku, dla organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 30.03.2017
więcej »»»
Zarządzenie Nr 494/2017 z 17.03.2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej 24.05.2017
więcej »»»
Zarządzenie Nr 493/2017 z 15.03.2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej 24.05.2017
więcej »»»
Zarządzenie Nr 492/2017 z 15.03.2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej 24.05.2017
więcej »»»
 
1 | 2 | 3
 
Achiwum BIP Urzędu Gminy Podegrodzie