2017 rok

ZARZĄDZENIA

 
data publikacji:  22-09-2017 | 14:38
data ostatniej modyfikacji:  22-09-2017 | 14:38
data wytworzenia dokumentu:  22-09-2017
autor dokumentu: Maria Matiaszek
ostatnio modyfikowal: Krystyna Kulig
Zarządzenie Nr 634/2017 z 22.09.2017r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz.1817) projektu Programu współpracy Gminy Podegrodzie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018 r. 22.09.2017

634_2017_przeprowadzenie_konsultacji_z_organizacjami_pozarzadowymi.pdf

program_2018_-_organizacje_poozarzadowe.doc

««« powrót
 
Achiwum BIP Urzędu Gminy Podegrodzie