2017 rok

ZARZĄDZENIA

 
data publikacji:  15-09-2017 | 12:24
data ostatniej modyfikacji:  15-09-2017 | 12:26
data wytworzenia dokumentu:  15-09-2017
autor dokumentu: Maria Matiaszek
ostatnio modyfikowal: Krystyna Kulig
Zarządzenie Nr 632/2017 Wójta Gminy Podegrodzie z dnia 15 września 2017r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2017 zadania publicznego z zakresu aktywizacji zawodowej pn. Usługi Aktywnej Integracji o charakterze zawodowym w ramach projektu „Razem łatwiej – aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w gminie Podegrodzie” 15.09.2017

http://bip.podegrodzie.pl/pl/53862/1,16431/zarzadzenie-nr-632-2017-wojta-gminy-podegrodzie-z-dnia-15-wrzesnia-2017r.html

 

 

««« powrót
 
Achiwum BIP Urzędu Gminy Podegrodzie