2017 rok

ZARZĄDZENIA

 
data publikacji:  01-09-2017 | 12:04
data ostatniej modyfikacji:  01-09-2017 | 12:04
data wytworzenia dokumentu:  31-08-2017
autor dokumentu: Maria Matiaszek
ostatnio modyfikowal: Krystyna Kulig
Zarządzenie Nr 623/2017 Wójta Gminy Podegrodzie z dnia 31 sierpnia 2017r. w sprawie: powołania Komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2017 roku z zakresu aktywizacji zawodowej pn. Usługi Aktywnej Integracji o charakterze zawodowym w ramach projektu „Razem łatwiej – aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w gminie Podegrodzie”, dla organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie 01.09.2017

623_2017_powolanie_komisji_konkursowej.pdf

««« powrót
 
Achiwum BIP Urzędu Gminy Podegrodzie