2017 rok

ZARZĄDZENIA

 
data publikacji:  05-01-2017 | 10:12
data ostatniej modyfikacji:  07-02-2019 | 11:49
Zarządzenie Nr 690/2017 z 06.12.2017r. w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Podegrodzie 06.12.2017
więcej »»»
Zarządzenie Nr 678/2017 z 24.11.2017r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Gminy Podegrodzie 14.12.2017
więcej »»»
Zarządzenie Nr 644A/2017 Wójta Gminy Podegrodzie z dnia 9 października 2017r. w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2017 zadania publicznego z zakresu aktywizacji zawodowej pn. Usługi Aktywnej Integracji o charakterze zawodowym w ramach projektu „Razem łatwiej – aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w gminie Podegrodzie” 27.10.2017
więcej »»»
Zarządzenie Nr 641/2017 z 04.10.2017r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Podegrodzie 16.10.2017
więcej »»»
Zarządzenie Nr 635/2017 z 22.09.2017r. w sprawie przyjęcia Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Podegrodzie 28.09.2017
więcej »»»
Zarządzenie Nr 634/2017 z 22.09.2017r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz.1817) projektu Programu współpracy Gminy Podegrodzie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018 r. 22.09.2017
więcej »»»
Zarządzenie Nr 633/2017 z 18.09.2017r. w sprawie powołania komisji przetargowej 20.09.2017
więcej »»»
Zarządzenie Nr 632/2017 Wójta Gminy Podegrodzie z dnia 15 września 2017r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2017 zadania publicznego z zakresu aktywizacji zawodowej pn. Usługi Aktywnej Integracji o charakterze zawodowym w ramach projektu „Razem łatwiej – aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w gminie Podegrodzie” 15.09.2017
więcej »»»
Zarządzenie Nr 629/2017 z 11.09.2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej 20.09.2017
więcej »»»
Zarządzenie Nr 628C/2017 Wójta Gminy Podegrodzie z dnia 7 września 2017r. w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2017 zadania publicznego z zakresu aktywizacji zawodowej pn. Usługi Aktywnej Integracji o charakterze zawodowym w ramach projektu „Razem łatwiej – aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w gminie Podegrodzie” 27.10.2017
więcej »»»
Zarządzenie Nr 625/2017 z 31.08.2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej 20.09.2017
więcej »»»
Zarządzenie Nr 623/2017 Wójta Gminy Podegrodzie z dnia 31 sierpnia 2017r. w sprawie: powołania Komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2017 roku z zakresu aktywizacji zawodowej pn. Usługi Aktywnej Integracji o charakterze zawodowym w ramach projektu „Razem łatwiej – aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w gminie Podegrodzie”, dla organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie 01.09.2017
więcej »»»
Zarządzenie Nr 622/2017 z 31.08.2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej 20.09.2017
więcej »»»
Zarządzenie Nr 617/2017 z 28.08.2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej 20.09.2017
więcej »»»
Zarządzenie Nr 612/2017 z 21.08.2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej 24.08.2017
więcej »»»
Zarządzenie Nr 611/2017 z 17.08.2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej 24.08.2017
więcej »»»
Zarządzenie Nr 610/2017 z 17.08.2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej 24.08.2017
więcej »»»
Zarządzenie Nr 609/2017 z 17.08.2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej 18.08.2017
więcej »»»
Zarządzenie Nr 608/2017 z 16.08.2017 16.08.2017
więcej »»»
Zarządzenie Nr 607/2017 z 16.08.2017 16.08.2017
więcej »»»
 
1 | 2
 
Podmioty udostępniające informacje publiczne: URZĄD GMINY PODEGRODZIE