sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za III kwartał 2016 roku

2016 rok

 
data publikacji:  21-10-2016 | 12:08
data ostatniej modyfikacji:  21-10-2016 | 12:30
sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych

Rb-27 S   więcej »»»

sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych

Rb-28 S   więcej »»»

sprawozdanie o stanie należności

Rb-N   więcej »»»

sprawozdanie o nadwyżce / deficycie

Rb-NDS   więcej »»»

sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji

Rb-Z   więcej »»»

 
Achiwum BIP Urzędu Gminy Podegrodzie