Ogłoszenia z otwarcia ofert

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

 
data publikacji:  17-08-2016 | 07:18
data ostatniej modyfikacji:  21-02-2020 | 09:44

Odbiór, sprzątanie i zagospodarowanie odpadów z przystanków i miejsc publicznych z terenu Gminy Podegrodzie oraz zagospodarowanie odpadów komunalnych odbieranych z cmentarzy komunalnych usytuowanych w Gminie Podegrodzie w roku 2018 21.12.2017
więcej »»»
KOREKTA NAZWY ZADANIA: powinno być: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów wielkogabarytowych z terenu Gminy Podegrodzie BŁEDNA ZNAZWA”Odbiór, sprzątanie i zagospodarowanie odpadów z przystanków i miejsc publicznych z terenu Gminy Podegrodzie oraz zagospodarowanie odpadów komunalnych odbieranych z cmentarzy komunalnych usytuowanych w Gminie Podegrodzie w roku 2018 14.12.2017
więcej »»»
„Dostęp do Internetu dla 431 gospodarstw domowych z terenu Gminy Podegrodzie” w ramach projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Podegrodzie" oraz "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu Gminy Podegrodzie - Etap II” 11.12.2017
więcej »»»
Przygotowanie terenu pod inwestycję „Budowa Ośrodka Zdrowia i Apteki” w Brzeznej 04.12.2017
więcej »»»
„Remont drogi gminnej Wzory nr 293748 K w miejscowości Mokra Wieś w km 0+270 - 1+205” „Remont drogi gminnej Do Kożucha nr 293801 K w miejscowości Długołęka – Świerkla w km 0+000 – 0+165 i w km 0+250 - 0+895” 23.11.2017
więcej »»»
„Montaż wiat przystankowych na terenie Gminy Podegrodzie” 23.11.2017
więcej »»»
„Remont mostu w ciągu drogi gminnej Pazganówka nr 293629 K w miejscowości Olszana w km 0+049 – 0+059” „Remont kładki w ciągu drogi gminnej Do Zakonnic nr 293624 K w miejscowości Olszana w km 0+004 – 0+012” 14.11.2017
więcej »»»
„Remont drogi gminnej Wzory nr 293748 K w miejscowości Mokra Wieś w km 0+270 - 1+205” „Remont drogi gminnej Do Kożucha nr 293801 K w miejscowości Długołęka – Świerkla w km 0+000 – 0+165 i w km 0+250 - 0+895” 14.11.2017
więcej »»»
„Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie zimowym 2017/2018” 30.10.2017
więcej »»»
„Remont drogi gminnej Do Stadeł (Hausakry) w miejscowości Stadła” 30.10.2017
więcej »»»
„Przebudowa drogi gminnej nr 293834K Stadła – Podegrodzie - Gostwica” 27.10.2017
więcej »»»
Dostawa oleju opałowego lekkiego do budynku Urzędu Gminy w Podegrodziu oraz do placówek oświatowych z terenu Gminy Podegrodzie w sezonie grzewczym 2017/2018 18.09.2017
więcej »»»
Zakup samochodu do działań ratowniczo – gaśniczych dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Stadłach 11.09.2017
więcej »»»
„Rozbudowa wodociągu w miejscowości Stadła wraz z infrastrukturą techniczną ujęcia wody w Podegrodziu i budową studni w miejscowości Juraszowa” 01.09.2017
więcej »»»
KOREKTA DOT. CZĘŚCI NR II: Wykonanie dokumentacji projektowych dotyczących następujących inwestycji: „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1549K Biczyce Dolne – Gostwica w km. 4+114 do 5+211 do drogi gminnej przy moście w miejscowości Brzezna i Gostwica” – część I „Budowa zatoki autobusowej przy drodze powiatowej nr 1547K, przy Szkole Podstawowej w miejscowości Brzezna” – część II „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1580K Zalesie – Jadamwola - Olszana km 13+008 do 13+336 w miejscowości Olszana” – część III „Budowa 21.08.2017
więcej »»»
„Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 4 343 506,35 zł (słownie: cztery miliony trzysta czterdzieści trzy tysiące pięćset sześć złotych 35/100) przeznaczonego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu” 18.08.2017
więcej »»»
KOREKTA OFŁOSZENIA: „Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Podegrodzie w roku szkolnym 2017/2018” - III 18.08.2017
więcej »»»
Przygotowanie, dostarczanie i podawanie posiłków w ramach realizacji wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania” Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w 2017/2018 roku dla osób uprawnionych na terenie Gminy Podegrodzie wraz z najmem stołówek i kuchni w Gminnym Żłobku w Podegrodziu, oraz żywienie całodzienne dzieci w Gminnym Przedszkolu w Podegrodziu i Gminnym Żłobku w Podegrodziu nie korzystających z programu dożywiania 17.08.2017
więcej »»»
Budowa boisk wielofunkcyjnych w miejscowości Olszana i Gostwica oraz siłowni zewnętrznych na terenie Gminy Podegrodzie 08.08.2017
więcej »»»
„Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Podegrodzie w roku szkolnym 2017/2018” II 07.08.2017
więcej »»»
 
1 | 2 | 3 | 4 | 5
 
Achiwum BIP Urzędu Gminy Podegrodzie