Ogłoszenia z otwarcia ofert

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

 
data publikacji:  17-08-2016 | 07:18
data ostatniej modyfikacji:  21-02-2020 | 09:44

„Uzupełnianie ubytków w nawierzchniach bitumicznych dróg gminnych na terenie Gminy Podegrodzie w 2019 r. emulsją asfaltową i grysami bazaltowymi” 12.03.2019
więcej »»»
„Utwardzenie istniejącego placu kostką brukową na potrzeby krzewienia tradycji i kultury we wsi Podegrodzie” 08.03.2019
więcej »»»
„BUDOWA BUDYNKU GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA W BRZEZNEJ” ETAP II dot. drogi wewnętrznej 16.11.2018
więcej »»»
„BUDOWA BUDYNKU GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA W BRZEZNEJ” ETAP II – IV” 07.11.2018
więcej »»»
„Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Podegrodzie w sezonie zimowym 2018/2019” II 19.10.2018
więcej »»»
„Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych odbieranych z terenu Gminy Podegrodzie w latach 2019-2022” 18.10.2018
więcej »»»
„BUDOWA BUDYNKU GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA W BRZEZNEJ” ETAP II - III 16.10.2018
więcej »»»
„Budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym utwardzenie powierzchni gruntu działki budowlanej w Podegrodziu i Brzeznej w ramach programu rozwoju małej infrastruktury sportowo - rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym otwarte strefy aktywności (OSA)” V 10.10.2018
więcej »»»
„Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Podegrodzie w sezonie zimowym 2018/2019” 05.10.2018
więcej »»»
„BUDOWA BUDYNKU GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA W BRZEZNEJ” ETAP II - II 27.09.2018
więcej »»»
„Remont drogi gminnej „Stronie-Niwka” nr 293730 K w miejscowości Rogi w km 0+260 - 0+900” cz. I „Remont drogi gminnej „Na Działy II” nr 293819 K w miejscowości Długołęka-Świerkla w km 0+000 - 0+385” cz. II „Remont drogi gminnej „Koło Iwana” nr 293633 K w miejscowości Olszana w km 0+310 - 0+670” cz. III „Remont drogi gminnej „Słocina” nr 293902 K w miejscowości Gostwica w km 0+000 - 0+480” cz. IV 27.09.2018
więcej »»»
„Budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym utwardzenie powierzchni gruntu działki budowlanej w Podegrodziu i Brzeznej w ramach programu rozwoju małej infrastruktury sportowo - rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym otwarte strefy aktywności (OSA)” IV 19.09.2018
więcej »»»
„Budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym utwardzenie powierzchni gruntu działki budowlanej w Podegrodziu i Brzeznej w ramach programu rozwoju małej infrastruktury sportowo - rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym otwarte strefy aktywności (OSA)” III 31.08.2018
więcej »»»
„BUDOWA BUDYNKU GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA W BRZEZNEJ” ETAP II 30.08.2018
więcej »»»
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 6 000 000 zł (słownie: sześć milionów złotych 00/100) przeznaczonego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 5 899 271,50 zł oraz sfinansowania spłaty wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów do kwoty 100 728,50 zł 20.08.2018
więcej »»»
„Budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym utwardzenie powierzchni gruntu działki budowlanej w Podegrodziu i Brzeznej w ramach programu rozwoju małej infrastruktury sportowo - rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym otwarte strefy aktywności (OSA)” II 10.08.2018
więcej »»»
Dostawa oleju opałowego lekkiego do budynku Urzędu Gminy w Podegrodziu oraz do placówek oświatowych z terenu Gminy Podegrodzie w sezonie grzewczym 2018/2019 01.08.2018
więcej »»»
Przygotowanie i podawanie posiłków w ramach realizacji wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania” Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w 2018, 2019, 2020 roku dla osób uprawnionych na terenie Gminy Podegrodzie wraz z najmem stołówki i kuchni w Szkole Podstawowej w Podegrodziu 31.07.2018
więcej »»»
„Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Podegrodzie w roku szkolnym 2018/2019 - III” 31.07.2018
więcej »»»
Budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym utwardzenie powierzchni gruntu działki budowlanej w Podegrodziu i Brzeznej w ramach programu rozwoju małej infrastruktury sportowo - rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym otwarte strefy aktywności (OSA) 24.07.2018
więcej »»»
 
1 | 2 | 3 | 4 | 5
 
Achiwum BIP Urzędu Gminy Podegrodzie