Ogłoszenia z otwarcia ofert

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

 
data publikacji:  17-08-2016 | 07:18
data ostatniej modyfikacji:  19-07-2019 | 13:53

„Zakup i dostawa artykułów spożywczych do stołówek szkolnych dla Szkoły Podstawowej w Brzeznej, Szkoły Podstawowej w Olszanie, Szkoły Podstawowej w Podegrodziu oraz w stołówce w Gminnym Żłobku w Podegrodziu na rok szkolny 2019/2020” 19.07.2019
więcej »»»
„Przebudowa pomieszczeń budynku Szkoły Podstawowej w Brzeznej na potrzeby Gminnego Żłobka i Przedszkola w Brzeznej” 17.07.2019
więcej »»»
„Remont drogi rolniczej „Łąki Mrozówki” w miejscowości Gostwica” cz. I „Remont drogi gminnej „Działy” w miejscowości Rogi” cz. II 15.07.2019
więcej »»»
Remont pomieszczeń przeznaczonych pod Oddział Przedszkolny w budynku Szkoły Podstawowej w Podegrodziu 25.06.2019
więcej »»»
Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Rogach – remont kotłowni 12.06.2019
więcej »»»
„Przewóz uczniów niepełnosprawnych do Ośrodka Rehabilitacyjnego – Edukacyjno – Wychowawczego w Ochotnicy Dolnej z zapewnieniem opieki podczas przejazdu w roku szkolnym 2019/2020” II 24.04.2019
więcej »»»
Przewóz uczniów niepełnosprawnych do Ośrodka Rehabilitacyjnego – Edukacyjno – Wychowawczego w Ochotnicy Dolnej z zapewnieniem opieki podczas przejazdu w roku szkolnym 2019/2020 09.04.2019
więcej »»»
„Uzupełnianie ubytków w nawierzchniach bitumicznych dróg gminnych na terenie Gminy Podegrodzie w 2019 r. emulsją asfaltową i grysami bazaltowymi” II 29.03.2019
więcej »»»
„Uzupełnianie ubytków w nawierzchniach bitumicznych dróg gminnych na terenie Gminy Podegrodzie w 2019 r. emulsją asfaltową i grysami bazaltowymi” 12.03.2019
więcej »»»
„Utwardzenie istniejącego placu kostką brukową na potrzeby krzewienia tradycji i kultury we wsi Podegrodzie” 08.03.2019
więcej »»»
„BUDOWA BUDYNKU GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA W BRZEZNEJ” ETAP II dot. drogi wewnętrznej 16.11.2018
więcej »»»
„BUDOWA BUDYNKU GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA W BRZEZNEJ” ETAP II – IV” 07.11.2018
więcej »»»
„Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Podegrodzie w sezonie zimowym 2018/2019” II 19.10.2018
więcej »»»
„Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych odbieranych z terenu Gminy Podegrodzie w latach 2019-2022” 18.10.2018
więcej »»»
„BUDOWA BUDYNKU GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA W BRZEZNEJ” ETAP II - III 16.10.2018
więcej »»»
„Budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym utwardzenie powierzchni gruntu działki budowlanej w Podegrodziu i Brzeznej w ramach programu rozwoju małej infrastruktury sportowo - rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym otwarte strefy aktywności (OSA)” V 10.10.2018
więcej »»»
„Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Podegrodzie w sezonie zimowym 2018/2019” 05.10.2018
więcej »»»
„BUDOWA BUDYNKU GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA W BRZEZNEJ” ETAP II - II 27.09.2018
więcej »»»
„Remont drogi gminnej „Stronie-Niwka” nr 293730 K w miejscowości Rogi w km 0+260 - 0+900” cz. I „Remont drogi gminnej „Na Działy II” nr 293819 K w miejscowości Długołęka-Świerkla w km 0+000 - 0+385” cz. II „Remont drogi gminnej „Koło Iwana” nr 293633 K w miejscowości Olszana w km 0+310 - 0+670” cz. III „Remont drogi gminnej „Słocina” nr 293902 K w miejscowości Gostwica w km 0+000 - 0+480” cz. IV 27.09.2018
więcej »»»
„Budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym utwardzenie powierzchni gruntu działki budowlanej w Podegrodziu i Brzeznej w ramach programu rozwoju małej infrastruktury sportowo - rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym otwarte strefy aktywności (OSA)” IV 19.09.2018
więcej »»»
 
1 | 2 | 3 | 4
 
Podmioty udostępniające informacje publiczne: URZĄD GMINY PODEGRODZIE