Ogłoszenia z otwarcia ofert

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

 
data publikacji:  17-08-2016 | 07:18
data ostatniej modyfikacji:  21-02-2020 | 09:44

„Rozbudowa i nadbudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzeznej” II 21.02.2020
więcej »»»
„Dostawa wyposażenia na potrzeby projektu pn. ”Utworzenie żłobka w Brzeznej” współfinansowanego w ramach RPO Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 oraz Dostawa wyposażenia na potrzeby projektu pn. ”Wesołe Przedszkolaki w Gminie Podegrodzie” współfinansowanego w ramach RPO Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020” dot. rolet, pozostałe wyposażenie, wyposażenie kuchni 05.12.2019
więcej »»»
„Dostawa wyposażenia na potrzeby projektu pn. ”Utworzenie żłobka w Brzeznej” współfinansowanego w ramach RPO Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 oraz Dostawa wyposażenia na potrzeby projektu pn. ”Wesołe Przedszkolaki w Gminie Podegrodzie” współfinansowanego w ramach RPO Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020” dot. mebli II 21.11.2019
więcej »»»
Dostawa wyposażenia na potrzeby projektu pn. ”Utworzenie żłobka w Brzeznej” współfinansowanego w ramach RPO Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 oraz Dostawa wyposażenia na potrzeby projektu pn. ”Wesołe Przedszkolaki w Gminie Podegrodzie” współfinansowanego w ramach RPO Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020” dot. zabawek i pomocy dydaktycznych 18.11.2019
więcej »»»
Rozbudowa i nadbudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej 31.10.2019
więcej »»»
Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Podegrodzie w sezonie zimowym 2019/2020 30.09.2019
więcej »»»
„Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 4 695 101 zł (słownie: cztery miliony sześćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sto jeden złotych 00/100) przeznaczonego na sfinansowanie planowanego deficytu w 2019 r. w wysokości 4 627 390,45 zł oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 67 710,55 zł” II 27.08.2019
więcej »»»
Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzeznej 19.08.2019
więcej »»»
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 4 695 101 zł (słownie: cztery miliony sześćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sto jeden złotych 00/100) przeznaczonego na sfinansowanie planowanego deficytu w 2019 r. w wysokości 4 627 390,45 zł oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 67 710,55 zł 12.08.2019
więcej »»»
Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Podegrodzie w roku szkolnym 2019/2020 06.08.2019
więcej »»»
Dostawa oleju opałowego lekkiego do budynku Urzędu Gminy w Podegrodziu oraz do placówek oświatowych z terenu Gminy Podegrodzie w sezonie grzewczym 2019/2020 06.08.2019
więcej »»»
„Remont drogi gminnej Do Golonki (od Iwańskich do Piekarskich) w miejscowości Brzezna” cz. I „Remont drogi gminnej Rębacz (Kolbuszówka) w miejscowości Długołęka Świerkla” cz. II „Remont drogi gminnej Krawcówka (od sklepu w kierunku Golonki) w miejscowości Juraszowa” cz. III „Remont drogi gminnej Osiedleniowa (od starego sklepu) w miejscowości Olszanka” cz. IV „Remont drogi gminnej Równia (w stronę Ubika) w miejscowści Olszanka” cz. V „Remont drogi gminnej Koło Kroczka (koło Szabli) w miejscowości Podegrodzie” cz. VI „Remont drogi gminnej Do Ols 05.08.2019
więcej »»»
„Zakup i dostawa artykułów spożywczych do stołówek szkolnych dla Szkoły Podstawowej w Brzeznej, Szkoły Podstawowej w Olszanie, Szkoły Podstawowej w Podegrodziu oraz w stołówce w Gminnym Żłobku w Podegrodziu na rok szkolny 2019/2020” 19.07.2019
więcej »»»
„Przebudowa pomieszczeń budynku Szkoły Podstawowej w Brzeznej na potrzeby Gminnego Żłobka i Przedszkola w Brzeznej” 17.07.2019
więcej »»»
„Remont drogi rolniczej „Łąki Mrozówki” w miejscowości Gostwica” cz. I „Remont drogi gminnej „Działy” w miejscowości Rogi” cz. II 15.07.2019
więcej »»»
Remont pomieszczeń przeznaczonych pod Oddział Przedszkolny w budynku Szkoły Podstawowej w Podegrodziu 25.06.2019
więcej »»»
Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Rogach – remont kotłowni 12.06.2019
więcej »»»
„Przewóz uczniów niepełnosprawnych do Ośrodka Rehabilitacyjnego – Edukacyjno – Wychowawczego w Ochotnicy Dolnej z zapewnieniem opieki podczas przejazdu w roku szkolnym 2019/2020” II 24.04.2019
więcej »»»
Przewóz uczniów niepełnosprawnych do Ośrodka Rehabilitacyjnego – Edukacyjno – Wychowawczego w Ochotnicy Dolnej z zapewnieniem opieki podczas przejazdu w roku szkolnym 2019/2020 09.04.2019
więcej »»»
„Uzupełnianie ubytków w nawierzchniach bitumicznych dróg gminnych na terenie Gminy Podegrodzie w 2019 r. emulsją asfaltową i grysami bazaltowymi” II 29.03.2019
więcej »»»
 
1 | 2 | 3 | 4
 
Achiwum BIP Urzędu Gminy Podegrodzie