Ogłoszenia z otwarcia ofert

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

 
data publikacji:  19-08-2019 | 10:43
data ostatniej modyfikacji:  19-08-2019 | 10:43
data wytworzenia dokumentu:  19-08-2019
autor dokumentu: Agnieszka Połeć
ostatnio modyfikowal: Agnieszka Poleć
   
Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzeznej 19.08.2019

Podegrodzie, 19.08.2019

Znak: DIN-ZA.271.1.15.2019

 

Dotyczy: zamówienia publicznego p.n. „Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzeznej”

 

Gmina Podegrodzie - Pełnomocnik działając zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.) przekazuje informację z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na przedmiotowe postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego:

1.       kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 760.000,00 zł.

2.       ofertę złożył:

 

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena
- w złotych
*

Termin płatności faktury –
w dniach
*

 

Okres rękojmi
i gwarancji – w miesiącach
*

 

Termin wykonywania dostawy*

 

1

SZCZĘŚNIAK Pojazdy Specjalne Sp. z o.o.

ul. Bestwińska 105A

43-346 Bielsko - Biała

779.943,00

14 dni

24 m-ce

28.11.2019 r.

 

««« powrót
 
Achiwum BIP Urzędu Gminy Podegrodzie