Ogłoszenia z otwarcia ofert

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

 
data publikacji:  05-08-2019 | 11:10
data ostatniej modyfikacji:  05-08-2019 | 11:10
data wytworzenia dokumentu:  05-08-2019
autor dokumentu: Agnieszka Połeć
ostatnio modyfikowal: Agnieszka Poleć
   
„Remont drogi gminnej Do Golonki (od Iwańskich do Piekarskich) w miejscowości Brzezna” cz. I „Remont drogi gminnej Rębacz (Kolbuszówka) w miejscowości Długołęka Świerkla” cz. II „Remont drogi gminnej Krawcówka (od sklepu w kierunku Golonki) w miejscowości Juraszowa” cz. III „Remont drogi gminnej Osiedleniowa (od starego sklepu) w miejscowości Olszanka” cz. IV „Remont drogi gminnej Równia (w stronę Ubika) w miejscowści Olszanka” cz. V „Remont drogi gminnej Koło Kroczka (koło Szabli) w miejscowości Podegrodzie” cz. VI „Remont drogi gminnej Do Ols 05.08.2019

Podegrodzie, 05.08.2019 r.

Znak: DIN-ZA.271.1.11.2019

 

Dotyczy: zamówienia publicznego p.n.

„Remont drogi gminnej Do Golonki (od Iwańskich do Piekarskich) w miejscowości Brzezna” cz. I

„Remont drogi gminnej Rębacz (Kolbuszówka) w miejscowości Długołęka Świerkla” cz. II

„Remont drogi gminnej Krawcówka (od sklepu w kierunku Golonki) w miejscowości Juraszowa” cz. III

„Remont drogi gminnej Osiedleniowa (od starego sklepu) w miejscowości Olszanka” cz. IV

„Remont drogi gminnej Równia (w stronę Ubika) w miejscowści Olszanka” cz. V

„Remont drogi gminnej Koło Kroczka (koło Szabli) w miejscowości Podegrodzie” cz. VI

„Remont drogi gminnej Do Olszaka w miejscowości Stadła” cz. VII

 

 

Gmina Podegrodzie działając zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.) przekazuje informację z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na przedmiotowe postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego:

1.       kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 786.027,34 zł, w tym: cz. I: 99.422,49 zł, cz. II: 243.063,38 zł, cz. III: 161.549,08 zł, cz. IV: 47.690,12 zł, cz. V: 70.995,74 zł, cz. VI: 125.854,92 zł, cz. VII: 37.451,61 zł.

2.       ofertę złożył:

 

CZĘŚĆ Nr I:

 

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena
- w złotych
*

Termin płatności faktur –
w dniach
*

Okres rękojmi
i gwarancji – w miesiącach
*

 

Termin wykonywania

 

1

 

Firma „IMBUD” Ignacy Śledź

Naszacowice 124

33-386 Podegrodzie

113.674,51

30 dni

72 m-ce

  25.10.2019 r.

 

2

Przedsiębiorstwo Budowlano – Usługowe ZIBUD Grzegorz Zając

Kamienica 477

34-608 Kamienica

103.389,74

30 dni

72 m-ce

25.10.2019 r.

 

3

Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych Spółka Akcyjna

ul. Jagodowa 55

33-300 Nowy Sącz

88.418,50

30 dni

72 m-ce

  25.10.2019 r.

 

4

F.H.U. KADBUD

Kazimierz Dudzik

ul. Ogrodowa 10

34-730 Mszana Dolna

92.860,70

30 dni

72 m-ce

25.10.2019 r.

 

CZĘŚĆ Nr II:

 

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena
- w złotych
*

Termin płatności faktur –
w dniach
*

Okres rękojmi
i gwarancji – w miesiącach
*

 

Termin wykonywania

 

1

 

Firma „IMBUD” Ignacy Śledź

Naszacowice 124

33-386 Podegrodzie

262.264,07

30 dni

72 m-ce

25.10.2019 r.

 

2

Przedsiębiorstwo Budowlano – Usługowe ZIBUD Grzegorz Zając

Kamienica 477

34-608 Kamienica

222.174,04

30 dni

72 m-ce

25.10.2019 r.

 

3

Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych Spółka Akcyjna

ul. Jagodowa 55

33-300 Nowy Sącz

201.066,94

30 dni

72 m-ce

  25.10.2019 r.

 

4

F.H.U. KADBUD

Kazimierz Dudzik

ul. Ogrodowa 10

34-730 Mszana Dolna

227.537,70

30 dni

72 m-ce

25.10.2019 r.

 

CZĘŚĆ Nr III:

 

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena
- w złotych
*

Termin płatności faktur –
w dniach
*

Okres rękojmi
i gwarancji – w miesiącach
*

 

Termin wykonywania

 

1

 

Firma „IMBUD” Ignacy Śledź

Naszacowice 124

33-386 Podegrodzie

158.760,15

30 dni

72 m-ce

25.10.2019 r.

 

2

Przedsiębiorstwo Budowlano – Usługowe ZIBUD Grzegorz Zając

Kamienica 477

34-608 Kamienica

141.046,46

30 dni

72 m-ce

25.10.2019 r.

 

3

Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych Spółka Akcyjna

ul. Jagodowa 55

33-300 Nowy Sącz

127.789,92

30 dni

72 m-ce

  25.10.2019 r.

 

4

F.H.U. KADBUD

Kazimierz Dudzik

ul. Ogrodowa 10

34-730 Mszana Dolna

137.273,34

30 dni

72 m-ce

25.10.2019 r.

 

CZĘŚĆ Nr IV:

 

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena
- w złotych
*

Termin płatności faktur –
w dniach
*

Okres rękojmi
i gwarancji – w miesiącach
*

 

Termin wykonywania

 

1

 

Firma „IMBUD” Ignacy Śledź

Naszacowice 124

33-386 Podegrodzie

62.761,61

30 dni

72 m-ce

25.10.2019 r.

 

2

Przedsiębiorstwo Budowlano – Usługowe ZIBUD Grzegorz Zając

Kamienica 477

34-608 Kamienica

61.908,41

30 dni

72 m-ce

25.10.2019 r.

 

3

Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych Spółka Akcyjna

ul. Jagodowa 55

33-300 Nowy Sącz

55.039,18

30 dni

72 m-ce

  25.10.2019 r.

 

4

F.H.U. KADBUD

Kazimierz Dudzik

ul. Ogrodowa 10

34-730 Mszana Dolna

55.737,88

30 dni

72 m-ce

25.10.2019 r.

 

CZĘŚĆ Nr V:

 

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena
- w złotych
*

Termin płatności faktur –
w dniach
*

Okres rękojmi
i gwarancji – w miesiącach
*

 

Termin wykonywania

 

1

 

Firma „IMBUD” Ignacy Śledź

Naszacowice 124

33-386 Podegrodzie

86.451,58

30 dni

72 m-ce

25.10.2019 r.

 

2

Przedsiębiorstwo Budowlano – Usługowe ZIBUD Grzegorz Zając

Kamienica 477

34-608 Kamienica

79.663,66

30 dni

72 m-ce

25.10.2019 r.

 

3

Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych Spółka Akcyjna

ul. Jagodowa 55

33-300 Nowy Sącz

73.421,46

30 dni

72 m-ce

  25.10.2019 r.

 

4

F.H.U. KADBUD

Kazimierz Dudzik

ul. Ogrodowa 10

34-730 Mszana Dolna

81.592,85

30 dni

72 m-ce

25.10.2019 r.

 

CZĘŚĆ Nr VI:

 

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena
- w złotych
*

Termin płatności faktur –
w dniach
*

Okres rękojmi
i gwarancji – w miesiącach
*

 

Termin wykonywania

 

1

 

Firma „IMBUD” Ignacy Śledź

Naszacowice 124

33-386 Podegrodzie

128.021,43

30 dni

72 m-ce

25.10.2019 r.

 

2

Przedsiębiorstwo Budowlano – Usługowe ZIBUD Grzegorz Zając

Kamienica 477

34-608 Kamienica

122.287,30

30 dni

72 m-ce

25.10.2019 r.

 

3

Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych Spółka Akcyjna

ul. Jagodowa 55

33-300 Nowy Sącz

102.180,69

30 dni

72 m-ce

  25.10.2019 r.

 

4

F.H.U. KADBUD

Kazimierz Dudzik

ul. Ogrodowa 10

34-730 Mszana Dolna

108.300,58

30 dni

72 m-ce

25.10.2019 r.

 

CZĘŚĆ Nr VII:

 

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena
- w złotych
*

Termin płatności faktur –
w dniach
*

Okres rękojmi
i gwarancji – w miesiącach
*

 

Termin wykonywania

 

1

 

Firma „IMBUD” Ignacy Śledź

Naszacowice 124

33-386 Podegrodzie

56.625,63

30 dni

72 m-ce

25.10.2019 r.

 

2

Przedsiębiorstwo Budowlano – Usługowe ZIBUD Grzegorz Zając

Kamienica 477

34-608 Kamienica

65.245,60

30 dni

72 m-ce

25.10.2019 r.

 

3

Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych Spółka Akcyjna

ul. Jagodowa 55

33-300 Nowy Sącz

53.796,68

30 dni

72 m-ce

  25.10.2019 r.

 

4

F.H.U. KADBUD

Kazimierz Dudzik

ul. Ogrodowa 10

34-730 Mszana Dolna

57.204,84

30 dni

72 m-ce

25.10.2019 r.

 

««« powrót
 
Achiwum BIP Urzędu Gminy Podegrodzie