Ogłoszenia z otwarcia ofert

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

 
data publikacji:  17-07-2019 | 09:36
data ostatniej modyfikacji:  17-07-2019 | 09:36
data wytworzenia dokumentu:  17-07-2019
autor dokumentu: Agnieszka Połeć
ostatnio modyfikowal: Agnieszka Poleć
   
„Przebudowa pomieszczeń budynku Szkoły Podstawowej w Brzeznej na potrzeby Gminnego Żłobka i Przedszkola w Brzeznej” 17.07.2019

Podegrodzie, 17.07.2019 r.

Znak: DIN-ZA.271.1.8.2019

 

Dotyczy: zamówienia publicznego p.n. „Przebudowa pomieszczeń budynku Szkoły Podstawowej
w Brzeznej na potrzeby Gminnego Żłobka i Przedszkola w Brzeznej”

 

Gmina Podegrodzie działając zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.) przekazuje informację z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na przedmiotowe postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego:

1.       kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 2.605.000,00 zł:

2.       ofertę złożył:

 

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena
- w złotych
*

Termin płatności faktur –
w dniach
*

Okres rękojmi
i gwarancji – w miesiącach
*

Termin wykonywania

 

1

Zakład Remontowo – Budowlany Wiesław Czop

Podegrodzie 210A

33-386 Podegrodzie

2.456.589,96

30 dni

72 m-ce

a)   od dnia podpisania umowy do 30.10.2019 r.roboty budowlane,

b)  od dnia podpisania umowy do 31.12.2019 r. uzyskanie odpowiednio (w zależności
od okoliczności faktycznych i stanu prawnego): ostatecznej
i prawomocnej decyzji
o pozwoleniu na użytkowanie lub upływ terminu na zgłoszenie sprzeciwu wobec

zawiadomienia
o zakończeniu budowy albo ostateczne
i prawomocne zakończenie postępowania wynikającego
ze zgłoszenia sprzeciwu, w wyniku którego będzie można przystąpić
do użytkowania

 

««« powrót
 
Achiwum BIP Urzędu Gminy Podegrodzie