Ogłoszenia z otwarcia ofert

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

 
data publikacji:  15-07-2019 | 10:37
data ostatniej modyfikacji:  15-07-2019 | 10:37
data wytworzenia dokumentu:  15-07-2019
autor dokumentu: Agnieszka Połeć
ostatnio modyfikowal: Agnieszka Poleć
   
„Remont drogi rolniczej „Łąki Mrozówki” w miejscowości Gostwica” cz. I „Remont drogi gminnej „Działy” w miejscowości Rogi” cz. II 15.07.2019

Podegrodzie, 15.07.2019 r.

Znak: DIN-ZA.271.1.9.2019

 

Dotyczy: zamówienia publicznego p.n.

„Remont drogi rolniczej „Łąki Mrozówki” w miejscowości Gostwica” cz. I

„Remont drogi gminnej „Działy” w miejscowości Rogi” cz. II

 

Gmina Podegrodzie działając zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.) przekazuje informację
z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na przedmiotowe postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego:

1.       kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 431.453,30 zł, w tym: cz. I: 207.658,00 zł, cz. II: 223.795,30 zł

2.       ofertę złożył:

CZĘŚĆ Nr I:

 

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena
- w złotych
*

Termin płatności faktur –
w dniach
*

Okres rękojmi
i gwarancji – w miesiącach
*

 

Termin wykonywania

 

1

 

„MIREK” FIRMA PRODUKCYJNO – USŁUGOWO – HANDLOWA

Stanisław Mirek

Łabowa 254

33-336 Łabowa

212.441,00

30 dni

72 m-ce

  15.09.2019 r.

 

2

„PAWLAK”

Łukasz Pawlak

Łabowa 81

33-336 Łabowa

206.446,13

30 dni

72 m-ce

15.09.2019 r.

 

CZĘŚĆ Nr II:

 

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena
- w złotych
*

Termin płatności faktur –
w dniach
*

Okres rękojmi
i gwarancji – w miesiącach
*

 

Termin wykonywania

 

1

 

„MIREK” FIRMA PRODUKCYJNO – USŁUGOWO – HANDLOWA

Stanisław Mirek

Łabowa 254

33-336 Łabowa

197.084,25

30 dni

72 m-ce

  30.09.2019 r.

 

2

„PAWLAK”

Łukasz Pawlak

Łabowa 81

33-336 Łabowa

187.768,42

30 dni

72 m-ce

30.09.2019 r.

 

««« powrót
 
Achiwum BIP Urzędu Gminy Podegrodzie