Ogłoszenia z otwarcia ofert

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

 
data publikacji:  24-04-2019 | 11:45
data ostatniej modyfikacji:  24-04-2019 | 11:45
data wytworzenia dokumentu:  24-04-2019
autor dokumentu: Agnieszka Połeć
ostatnio modyfikowal: Agnieszka Poleć
   
„Przewóz uczniów niepełnosprawnych do Ośrodka Rehabilitacyjnego – Edukacyjno – Wychowawczego w Ochotnicy Dolnej z zapewnieniem opieki podczas przejazdu w roku szkolnym 2019/2020” II 24.04.2019

Podegrodzie, 24.04.2019 r.

Znak: DIN-ZA.271.1.5.2019

 

 

Dotyczy: zamówienia publicznego p.n. „Przewóz uczniów niepełnosprawnych do Ośrodka Rehabilitacyjnego – Edukacyjno – Wychowawczego w Ochotnicy Dolnej z zapewnieniem opieki podczas przejazdu w roku szkolnym 2019/2020” II

 

Gmina Podegrodzie działając zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.) przekazuje informację z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na przedmiotowe postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego:

1.       kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 52.008,32 zł:

2.       ofertę złożył:

 

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena
- w złotych
*

Termin płatności faktur –
w dniach
*

 

Czas podstawienia pojazdu zastępczego
w razie awarii
– w minutach
*

 

Termin wykonywania usługi*

 

 

 

1

 

F.P.H.U. „MRÓZ”

Agata Mróz

Korzenna 71

33-322 Korzenna

75.088,00

30 dni

10 minut

od 02.09.2019 r. do 30.06.2020 r.

 

2

WOJTAS Przewóz Osób

Michał Wojtas

ul. Axentowicza 7c

33-300 Nowy Sącz

89.631,36

30 dni

10 minut

od 02.09.2019 r. do 30.06.2020 r.

 

3

Przewóz Osób

Zbigniew Kwit

Kamienica 558

34-608 Kamienica

91.686,40

30 dni

15 minut

od 02.09.2019 r. do 30.06.2020 r.

 

««« powrót
 
Achiwum BIP Urzędu Gminy Podegrodzie