Ogłoszenia z otwarcia ofert

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

 
data publikacji:  08-03-2019 | 10:17
data ostatniej modyfikacji:  08-03-2019 | 10:17
data wytworzenia dokumentu:  08-03-2019
autor dokumentu: Agnieszka Połeć
ostatnio modyfikowal: Agnieszka Poleć
   
„Utwardzenie istniejącego placu kostką brukową na potrzeby krzewienia tradycji i kultury we wsi Podegrodzie” 08.03.2019

Podegrodzie, 08.03.2019 r.

Znak: DIN-ZA.271.1.1.2019

 

Dotyczy: zamówienia publicznego p.n. „Utwardzenie istniejącego placu kostką brukową na potrzeby krzewienia tradycji i kultury we wsi Podegrodzie”

 

Gmina Podegrodzie działając zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.) przekazuje informację z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na przedmiotowe postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego:

1.       kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 299.708,80 zł:

2.       ofertę złożył:

 

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena
- w złotych
*

Termin płatności faktur –
w dniach
*

Okres rękojmi
i gwarancji – w miesiącach
*

 

Termin wykonywania

 

1

 

TIT BRUK Tomasz Knopik

ul. Tomaszowska 42/30 lok. 9

26-420 Nowe Miasto

288.516,30

30 dni

62 m-ce

15.05.2019 r.

 

2

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „BUDOMAX”

inż. Marian Kościsz

ul. Tłoki 34

33-300 Nowy Sącz

270.566,61

30 dni

72 m-ce

15.05.2019 r.

 

3

„WAL-BRUK” Usługi Brukarskie

Andrzej Waligóra

Naszacowice 27

33-386 Podegrodzie

266.957,60

30 dni

60 m-cy

15.05.2019 r.

 

4

Usługi Budowlane i Wykopy Ziemne

Aleksandra Masiarz

Kamienica 99

34-608 Kamienica

239.820,26

30 dni

60 m-cy

15.05.2019 r.

 

5

Zakład Usług Malarsko – Drogowych

A.Sarata J.Sarata
Spółka Jawna

ul. Magazynowa 7

33-300 Nowy Sącz

399.943,49

-

-

15.05.2019 r.

 

6

Zakład Budowlany „MIGA-GIPS” Jan Migacz

Długołęka Świerkla 165

33-386 Podegrodzie

274.170,04

30 dni

72 m-ce

15.05.2019 r.

 

7

 

Przedsiębiorstwo Budowlano – Usługowe „ZIBUD” Grzegorz Zając

Kamienica 477

34-608 Kamienica

288.833,37

30 dni

72 m-ce

15.05.2019 r.

 

8

Firma Usługowo – Handlowa

„DD-BUD”

Damian Dąbrowski

Łącko 770

33-390 Łącko

259.342,15

30 dni

72 m-ce

15.05.2019 r.

 

9

„PABUD” Adam Pasiut

Brzezna 380

33-386 Podegrodzie

342.405,53

30 dni

72 m-ce

15.05.2019 r.

 

10

Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Produkcyjno -Usługowo – Handlowe „JANDA”

Janina Duda

Łostówka 271

34-730 Mszana Dolna

274.950,41

30 dni

72 m-ce

15.05.2019 r.

 

««« powrót
 
Achiwum BIP Urzędu Gminy Podegrodzie