Ogłoszenia z otwarcia ofert

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

 
data publikacji:  07-11-2018 | 09:42
data ostatniej modyfikacji:  07-11-2018 | 09:42
data wytworzenia dokumentu:  07-11-2018
autor dokumentu: Agnieszka Połeć
ostatnio modyfikowal: Agnieszka Poleć
   
„BUDOWA BUDYNKU GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA W BRZEZNEJ” ETAP II – IV” 07.11.2018

Podegrodzie, 07.11.2018 r.

Znak: DIN-ZA.271.1.32.2018

 

Dotyczy: zamówienia publicznego p.n.: „BUDOWA BUDYNKU GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA W BRZEZNEJ” ETAP II – IV”

 

Gmina Podegrodzie działając zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1986) przekazuje informację z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na przedmiotowe postępowanie prowadzone
w trybie przetargu nieograniczonego:

1.    kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 1.061.226,72 zł, w tym:

a)    508.097,35 zł cz. nr I,

b)   305.429,37 zł cz. nr II,

c)    247.700,00 zł cz. nr III.

2.       ofertę złożył:

 

CZĘŚĆ nr I

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena*

Termin płatności faktur*

Okres gwarancji*

Termin wykonania*

 

2

 

Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowo-Handlowe „JANDA” Janina Duda

Łostówka 271

34-730 Mszana Dolna

365.000,00

30 dni

72 m-ce

31.01.2019 r.

 

3

PABUD

Adam Pasiut

Brzezna 380

33-386 Podegrodzie

643.591,76

30 dni

72 m-ce

31.01.2019 r.

 

CZĘŚĆ nr II

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena*

Termin płatności faktur*

Okres gwarancji*

Termin wykonania*

 

1

 

Zakład Usługowy Instalacji Sanitarnej C.O. i GAZ

Marcin Pietruszka

Brzezna 273

33-386 Podegrodzie

244.724,42

30 dni

72 m-ce

31.01.2019 r.

2

Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowo-Handlowe „JANDA” Janina Duda

Łostówka 271

34-730 Mszana Dolna

160.000,00

30 dni

72 m-ce

31.01.2019 r.

 

CZĘŚĆ nr III

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena*

Termin płatności faktur*

Okres gwarancji*

Termin wykonania*

 

2

 

Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowo-Handlowe „JANDA” Janina Duda

Łostówka 271

34-730 Mszana Dolna

196.000,00

30 dni

72 m-ce

31.01.2019 r.

 

3

PABUD

Adam Pasiut

Brzezna 380

33-386 Podegrodzie

417.398,68

30 dni

72 m-ce

31.01.2019 r.

 

««« powrót
 
Achiwum BIP Urzędu Gminy Podegrodzie