Ogłoszenia z otwarcia ofert

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

 
data publikacji:  18-10-2018 | 10:24
data ostatniej modyfikacji:  18-10-2018 | 10:24
data wytworzenia dokumentu:  18-10-2018
autor dokumentu: Agnieszka Połeć
ostatnio modyfikowal: Agnieszka Poleć
   
„Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych odbieranych z terenu Gminy Podegrodzie w latach 2019-2022” 18.10.2018

Podegrodzie, 18.10.2018 r.

Znak: DIN-ZA.271.1.22.2018

 

 

Dotyczy: zamówienia publicznego p.n.: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych odbieranych z terenu Gminy Podegrodzie w latach 2019-2022

 

Gmina Podegrodzie działając zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) przekazuje informację z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na przedmiotowe postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego:

1.    kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 3.535.408,56 zł, w tym:

a)    2.748.824,16 zł cz. nr I,

b)   230.292,00 zł cz. nr II,

c)    293.931,59 zł cz. nr III,

d)   262.360,80 zł cz. nr IV.

2.       ofertę złożył:

 

CZĘŚĆ nr I

 

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena*

Termin płatności faktur*

Czas realizacji zgłoszonej reklamacji*

Termin wykonania*

 

1

 

SUEZ MAŁOPOLSKA Sp. z o.o.

ul. Kosiarzy 5A

30-731 Kraków

Odział w Nowym Sączu

ul. Jana Pawła II 37

33-300 Nowy Sącz

8.838.720,00

30 dni

6 godz.

02.01.2019 r.

-

31.12.2022 r.

 

3

AVR Spółka Akcyjna

ul. Józefa Dietla 93/4

31-031 Kraków

8.134.836,48

30 dni

6 godz.

02.01.2019 r.

-

31.12.2022 r.

 

CZĘŚĆ nr II

 

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena*

Termin płatności faktur*

Ilość godzin dostępności do podstawionych kontenerów*

Termin wykonania*

 

1

 

SUEZ MAŁOPOLSKA Sp. z o.o.

ul. Kosiarzy 5A

30-731 Kraków

Odział w Nowym Sączu

ul. Jana Pawła II 37

33-300 Nowy Sącz

299.376,00

30 dni

12 godz.

02.01.2019 r.

-

31.12.2022 r.

 

2

Konsorcjum:

PMP STYLE Sp. z o.o.

Naściszowa 60

33-300 Nowy Sącz

Partner:

Firma Handlowo – Usługowa „Pałka”

Seweryn Pałka

Łososina Dolna 37

33-314 Łososina Dolna

283.824,00

30 dni

12 godz.

02.01.2019 r.

-

31.12.2022 r.

 

CZĘŚĆ nr III

 

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena*

Termin płatności faktur*

Czas realizacji zgłoszonej reklamacji*

Termin wykonania*

 

1

 

SUEZ MAŁOPOLSKA Sp. z o.o.

ul. Kosiarzy 5A

30-731 Kraków

Odział w Nowym Sączu

ul. Jana Pawła II 37

33-300 Nowy Sącz

334.368,00

30 dni

6 godz.

02.01.2019 r.

-

31.12.2022 r.

 

2

Konsorcjum:

PMP STYLE Sp. z o.o.

Naściszowa 60

33-300 Nowy Sącz

Partner:

Firma Handlowo – Usługowa „Pałka”

Seweryn Pałka

Łososina Dolna 37

33-314 Łososina Dolna

369.360,00

30 dni

6 godz.

02.01.2019 r.

-

31.12.2022 r.

 

CZĘŚĆ nr IV

 

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena*

Termin płatności faktur*

Czas realizacji zgłoszonej reklamacji*

Termin wykonania*

 

1

 

SUEZ MAŁOPOLSKA Sp. z o.o.

ul. Kosiarzy 5A

30-731 Kraków

Odział w Nowym Sączu

ul. Jana Pawła II 37

33-300 Nowy Sącz

353.808,00

30 dni

6 godz.

02.01.2019 r.

-

31.12.2022 r.

 

2

Konsorcjum:

PMP STYLE Sp. z o.o.

Naściszowa 60

33-300 Nowy Sącz

Partner:

Firma Handlowo – Usługowa „Pałka”

Seweryn Pałka

Łososina Dolna 37

33-314 Łososina Dolna

398.736,00

30 dni

6 godz.

02.01.2019 r.

-

31.12.2022 r.

 

««« powrót
 
Achiwum BIP Urzędu Gminy Podegrodzie