sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za I kwartał 2016 roku

2016 rok

 
data publikacji:  28-06-2016 | 07:17
data ostatniej modyfikacji:  28-06-2016 | 07:43
sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego

Rb-27S   więcej »»»

sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego

Rb-28S   więcej »»»

sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych

Rb-N   więcej »»»

sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego

Rb-NDS   więcej »»»

sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji

Rb-Z   więcej »»»

 
Achiwum BIP Urzędu Gminy Podegrodzie