2016 rok

UCHWAŁY

 
data publikacji:  26-02-2016 | 13:35
data ostatniej modyfikacji:  07-02-2017 | 10:00
Uchwała Nr XV/165/2016 z 31.03.2016 w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/83/2011 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 26 kwietnia 2011 r. w sprawie utworzenia gminnej jednostki budżetowej pod nazwą „Zakład Gospodarki Komunalnej w Podegrodziu" 11.04.2016
więcej »»»
Uchwała Nr XV/164/2016 z 31.03.2016 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Podegrodzie, znajdującej się na pierwszym piętrze budynku Szkoły Podstawowej w Gostwicy i wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu. 11.04.2016
więcej »»»
Uchwała Nr XV/163/2016 z 31.03.2016 w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/142/2015 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 28.12.2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2016 15.04.2016
więcej »»»
Uchwała Nr XV/162/2016 z 31.03.2016 w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania w 2015 roku Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz raportu z wykonania w 2015 roku Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii i efektów ich realizacji w Gminie Podegrodzie 15.04.2016
więcej »»»
Uchwała Nr XV/161/2016 z 31.03.2016 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016 i zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Podegrodzie na rok 2016 nr XIII/141/2015 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 28 grudnia 2015 r. 11.04.2016
więcej »»»
Uchwała Nr XV/160/2016 z 31.03.2016 w sprawie zmiany Uchwały nr XIII/140/2015 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Podegrodzie 11.04.2016
więcej »»»
Uchwała Nr XIV/159/2016 z 23.02.2016 w sprawie przystąpienia Gminy Podegrodzie do realizacji projektu partnerskiego pn. „Elektroniczna e-administracja – Wirtualna i Bezpieczna Gmina” 01.03.2016
więcej »»»
Uchwała Nr XIV/158/2016 z 23.02.2016 w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy na 2016 rok 01.03.2016
więcej »»»
Uchwała Nr XIV/157/2016 z 23.02.2016 w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy Podegrodzie”. 01.03.2016
więcej »»»
Uchwała Nr XIV/156/2016 z 23.02.2016 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Podegrodzie 01.03.2016
więcej »»»
Uchwała Nr XIV/154/2016 z 23.02.2016 w sprawie zmiany uchwały Nr 211/XXVI/2001 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 28 lutego 2001r. w sprawie oddania nieruchomości w najem oraz w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Podegrodzie zlokalizowanej w miejscowości Podegrodzie, a także wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu. 01.03.2016
więcej »»»
Uchwała Nr XIV/153/2016 z 23.02.2016 w sprawie ustalenia zasad obciążania nieruchomości Gminy Podegrodzie służebnościami przesyłu ustanawianymi na rzecz przedsiębiorców 01.03.2016
więcej »»»
Uchwała Nr XIV/152/2016 z 23.02.2016 w sprawie ustalenia opłat za usługi związane z pochówkiem zwłok i korzystaniem z cmentarzy komunalnych usytuowanych na terenie Gminy Podegrodzie 01.03.2016
więcej »»»
Uchwała Nr XIV/151/2016 z 23.02.2016 w sprawie zmiany Uchwały Nr V/45/2015 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 10 marca 2015 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Cmentarzy Komunalnych usytuowanych na terenie Gminy Podegrodzie 01.03.2016
więcej »»»
Uchwała Nr XIV/150/2016 z 23.02.2016 w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIV/474/2014 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 26 sierpnia 2014 r. w sprawie zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Podegrodzie oraz jej jednostkom podległym 01.03.2016
więcej »»»
Uchwała Nr XIV/149/2016 z 23.02.2016 w sprawie zmiany uchwały nr IV/34/2015 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 10 lutego 2015r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli i do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dla których Gmina Podegrodzie jest organem prowadzącym na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów 01.03.2016
więcej »»»
Uchwała Nr XIV/148/2016 z 23.02.2016 w sprawie określenia kryteriów, które będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym dla klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjum w przypadku dzieci i młodzieży zamieszkałych poza obwodami szkół prowadzonych przez Gminę Podegrodzie, ustalenia liczby punktów dla poszczególnych kryteriów oraz określenia dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia 01.03.2016
więcej »»»
Uchwała Nr XIV/147/2016 z 23.02.2016 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Nowosądeckiego 01.03.2016
więcej »»»
Uchwała Nr XIV/146/2016 z 23.02.2016 w sprawie zmiany Uchwały nr XI/107/2015 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 30 października 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Nowosądeckiego 01.03.2016
więcej »»»
Uchwała Nr XIV/145/2016 z 23.02.2016 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016 26.02.2016
więcej »»»
 
2 | 3 | 4 | 5 | 6
 
Achiwum BIP Urzędu Gminy Podegrodzie