2016 rok

UCHWAŁY

 
data publikacji:  09-09-2016 | 13:51
data ostatniej modyfikacji:  09-09-2016 | 13:51
data wytworzenia dokumentu:  29-08-2016
autor dokumentu: Barbara Grabiak
ostatnio modyfikowal: Krystyna Kulig
Uchwała Nr XVIII/205/2016 z 29.08.2016 w sprawie przyjęcia do realizacji projektu „Razem łatwiej – aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w gminie Podegrodzie” RPMP.09.01.01-12-0039/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach działania 9.1 Aktywna integracja, Poddziałania 9.1.1 Aktywna integracja 09.09.2016

XVIII_205_2016_realizacjia__projektu__konkursowego_2016-2019_RAZEM_LATWIEJ.doc 

««« powrót
 
Achiwum BIP Urzędu Gminy Podegrodzie