2016 rok

UCHWAŁY

 
data publikacji:  26-02-2016 | 13:35
data ostatniej modyfikacji:  07-02-2017 | 10:00
Uchwała Nr XXI/227/2016 z 29.11.2016 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Podegrodzie na 2017 rok 07.12.2016
więcej »»»
Uchwała Nr XXI/226/2016 z 29.11.2016 w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Podegrodzie oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobierania i wykorzystania udzielonej dotacji 07.12.2016
więcej »»»
Uchwała Nr XXI/225/2016 z 29.11.2016 w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Gminy Podegrodzie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017” 07.12.2016
więcej »»»
Uchwała Nr XXI/223/2016 z 29.11.2016 w sprawie zmiany Uchwały Nr 313/XLII/2009 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania finansowego i udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Małopolskiego 07.12.2016
więcej »»»
Uchwała Nr XXI/222/2016 z 29.11.2016 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016 07.12.2016
więcej »»»
Uchwała Nr XXI/221/2016 z 29.11.2016 w sprawie zmiany Uchwały nr XIII/140/2015 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Podegrodzie 07.12.2016
więcej »»»
Uchwała Nr XX/220/2016 z 11.10.2016 w sprawie zmiany Uchwały nr XIII/140/2015 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Podegrodzie 13.10.2016
więcej »»»
Uchwała Nr XIX/218/2016 z 29.09.2016 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Podegrodzie dla terenów obejmujących działki ewidencyjne nr 622, 623, 624 w Gostwicy, 335/7 (po podziale działki 335/8 i 335/9) w Podegrodziu 07.10.2016
więcej »»»
Uchwała Nr XIX/217/2016 z 29.09.2016 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Podegrodzie obejmującej tereny działek nr 334/2, 334/7, 339/4 położonych w Podegrodziu, nr 86/3 położonej w Podrzeczu, nr 362/3, 362/4, 644/4 położonych w Stadłach. 07.10.2016
więcej »»»
Uchwała Nr XIX/216/2016 z 29.09.2016 w sprawie zmiany Uchwały nr XXII/220/2012 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie zarządu nad drogą wojewódzką nr 969 w zakresie realizacji zadania zagospodarowania czterech rond zlokalizowanych w ciągu obwodnicy Podegrodzia 07.10.2016
więcej »»»
Uchwała Nr XIX/215/2016 z 29.09.2016 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016 i zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Podegrodzie na rok 2016 nr XIII/141/2015 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 28 grudnia 2015 r. 07.10.2016
więcej »»»
Uchwała Nr XIX/214/2016 z 29.09.2016 w sprawie zmiany Uchwały nr XIII/140/2015 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Podegrodzie 07.10.2016
więcej »»»
Uchwała Nr XVIII/213/2016 z 29.08.2016 w sprawie przystąpienia Gminy Podegrodzie do realizacji projektu partnerskiego pn. „Śladami historycznych osobowości Jarabiny i Podegrodzia” 02.09.2016
więcej »»»
Uchwała Nr XVIII/212/2016 z 29.08.2016 w sprawie Przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Podegrodzie 07.09.2016
więcej »»»
Uchwała Nr XVIII/211/2016 z 29.08.2016 w sprawie Przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Podegrodzie 07.09.2016
więcej »»»
Uchwała Nr XVIII/210/2016 z 29.08.2016 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Podegrodzie 07.09.2016
więcej »»»
Uchwała Nr XVIII/209/2016 z 29.08.2016 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Podegrodzie 07.09.2016
więcej »»»
Uchwała Nr XVIII/208/2016 z 29.08.2016 w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Podegrodzie 02.09.2016
więcej »»»
Uchwała Nr XVIII/207/2016 z 29.08.2016 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Podegrodzie do gminnego zasobu nieruchomości 01.09.2016
więcej »»»
Uchwała Nr XVIII/206/2016 z 29.08.2016 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Podegrodzie, znajdującej się na parterze budynku Szkoły Podstawowej w Długołęce – Świerki i wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu. 01.09.2016
więcej »»»
 
1 | 2 | 3 | 4 | 5
 
Achiwum BIP Urzędu Gminy Podegrodzie