Obwieszczenia

2016 rok

 
data publikacji:  19-01-2016 | 13:54
data ostatniej modyfikacji:  17-10-2018 | 08:34
OBWIESZCZENIE

"Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów w ramach toczącego się postępowania odwoławczego w sprawie wydanej przez Starostę decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej: "Budowa zachodniej obwodnicy Nowego Sącza połączenie m. Brzezna z drogą krajową DK - odcinek I od km 0+033.50 do km 3+865.00"   więcej »»»

OBWIESZCZENIE

Wojewody Małopolskiego   więcej »»»

Obwieszczenie

Wójta Gminy Podegrodzie   więcej »»»

Obwieszczenie

o odstąpieniu od sporządzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko   więcej »»»

Obwieszczenie

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska   więcej »»»

 
Achiwum BIP Urzędu Gminy Podegrodzie