karty informacyjne

2016 rok

 
data publikacji:  19-01-2016 | 13:54
data ostatniej modyfikacji:  24-01-2017 | 13:05
Karta informacyjna nr 235

Decyzja o umorzeniu w całości postępowania administracyjnego w sprawie usunięcia drzew na działce o numerze ewidencyjnym 19/2 położonej w miejscowości Chochorowice   więcej »»»

Karta informacyjna nr 234

Decyzja o umorzeniu w całości postępowania administracyjnego w sprawie usunięcia drzew na działkach o numerach ewidencyjnych 253 oraz 206 położonych w miejscowości Podegrodzie   więcej »»»

Karta informacyjna nr 233

Decyzja o umorzeniu w całości postępowania administracyjnego w sprawie usunięcia drzew na działce o numerze ewidencyjnym 703/2 położonej w miejscowości Brzezna   więcej »»»

Karta informacyjna nr 232

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew na działce ewidencyjnej o numerze 19/2 w miejscowości Chochorowice   więcej »»»

Karta informacyjna nr 231

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew na działkach ewidencyjnych o numerach 253 oraz 206 w miejscowości Podegrodzie   więcej »»»

Karta informacyjna nr 230

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew na działce ewidencyjnej o numerze 703/2 w miejscowości Brzezna   więcej »»»

Karta informacyjna nr 229

Zezwolenie na usunięcie drzewa na działce o numerze ewidencyjnym 724/3 w miejscowości Brzezna   więcej »»»

Karta informacyjna nr 228

Decyzja o umorzeniu w całości postępowania administracyjnego w sprawie usunięcia drzewa na działce o numerze ewidencyjnym 249/3 położonej w miejscowości Podegrodzie   więcej »»»

Karta informacyjna nr 227

Decyzja o umorzeniu w całości postępowania administracyjnego w sprawie usunięcia drzew na działce o numerze ewidencyjnym 234 położonej w miejscowości Naszacowice   więcej »»»

Karta informacyjna nr 226

Decyzja o umorzeniu w całości postępowania administracyjnego w sprawie usunięcia drzew na działce o numerze ewidencyjnym 339 położonej w miejscowości Naszacowice   więcej »»»

Karta informacyjna nr 225

Zezwolenie na usunięcie drzew na działce o numerze ewidencyjnym 60 w miejscowości Podegrodzie   więcej »»»

Karta informacyjna nr 224

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa na działce ewidencyjnej o numerze 724/3 w miejscowości Brzezna   więcej »»»

Karta informacyjna nr 223

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa na działce ewidencyjnej o numerze 249/3 w miejscowości Podegrodzie   więcej »»»

Karta informacyjna nr 222

Zezwolenie na usunięcie drzew na działce o numerze ewidencyjnym 377/2 w miejscowości Naszacowice   więcej »»»

Karta informacyjna nr 221

Zezwolenie na usunięcie drzew na działce o numerze ewidencyjnym 237/4 w miejscowości Olszana   więcej »»»

Karta informacyjna nr 220

Zezwolenie na usunięcie drzew na działce o numerze ewidencyjnym 160/1 w miejscowości Chochorowice   więcej »»»

Karta informacyjna nr 219

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew na działce ewidencyjnej o numerze 234 w miejscowości Naszacowice   więcej »»»

Karta informacyjna nr 218

Zezwolenie na usunięcie drzew na działce o numerze ewidencyjnym 779/2 w miejscowości Olszana   więcej »»»

Karta informacyjna nr 217

Zezwolenie na usunięcie drzew na działce o numerze ewidencyjnym 448 w miejscowości Długołęka Świerkla   więcej »»»

Karta informacyjna nr 216

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew na działce ewidencyjnej o numerze 339 w miejscowości Naszacowice   więcej »»»

Karta informacyjna nr 215

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew na działce ewidencyjnej o numerze 377/2 w miejscowości Naszacowice   więcej »»»

Karta informacyjna nr 214

214   więcej »»»

Karta informacyjna nr 213

Zezwolenie na usunięcie drzew na działkach o numerach ewidencyjnych 427/5 oraz 399/1 w miejscowości Olszana   więcej »»»

Karta informacyjna nr 212

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew na działce ewidencyjnej o numerze 237/4 w miejscowości Olszana   więcej »»»

Karta informacyjna nr 211

Zezwolenie na usunięcie drzew na działce o numerze ewidencyjnym 386/5 w miejscowości Olszana   więcej »»»

 
1 | 2 | 3 | 4
 
Achiwum BIP Urzędu Gminy Podegrodzie