2016 rok

ZARZĄDZENIA

 
data publikacji:  04-01-2016 | 14:34
data ostatniej modyfikacji:  21-10-2016 | 13:24
Zarządzenie Nr 396/2016 z 20.10.2016r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Gminy Podegrodzie 21.10.2016
więcej »»»
Zarządzenie Nr 375/2016 z 12.09.2016r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 239,395) projektu Programu współpracy Gminy Podegrodzie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017 r. 13.09.2016
więcej »»»
Zarządzenie Nr 371/2016 z 30.08.2016r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Gminy Podegrodzie 02.09.2016
więcej »»»
Zarządzenie Nr 359/2016 z 16.08.2016r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 17.08.2016
więcej »»»
Zarządzenie Nr 355/2016 z 10.08.2016r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 17.08.2016
więcej »»»
Zarządzenie Nr 354/2016 z 03.08.2016r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 12.08.2016
więcej »»»
Zarządzenie Nr 350/2016 z 28.07.2016r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 12.08.2016
więcej »»»
Zarządzenie Nr 323/2016 z 17.06.2016r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 12.08.2016
więcej »»»
Zarządzenie Nr 319/2016 z 09.06.2016r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do wynajmu 16.06.2016
więcej »»»
Zarządzenie Nr 317/2016 z 09.06.2016r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 12.08.2016
więcej »»»
Zarządzenie Nr 309/2016 z 20.05.2016r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 24.05.2016
więcej »»»
Zarządzenie Nr 307/2016 z 12.05.2016r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 24.05.2016
więcej »»»
Zarządzenie Nr 299/2016 z 25.04.2016r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 24.05.2016
więcej »»»
Zarządzenie Nr 285/2016 z 23.03.2016r. w sprawie procedury przygotowywania projektów uchwał i materiałów kierowanych przez Wójta Gminy Podegrodzie na sesje Rady Gminy Podegrodzie. 08.06.2016
więcej »»»
Zarządzenie Nr 259/2016 z 17.02.2016r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 24.05.2016
więcej »»»
Zarządzenie Nr 255/2016 z 29.01.2016r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 24.05.2016
więcej »»»
Zarządzenie Nr 251/2016 z 26.01.2016r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 24.05.2016
więcej »»»
Zarządzenie Nr 250/2016 z 18.01.2016r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 24.05.2016
więcej »»»
Zarządzenie Nr 249/2016 Wójta Gminy Podegrodzie z dnia 18 stycznia 2016r. powołania Komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2016 roku, dla organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie 19.01.2016
więcej »»»
Zarządzenie Nr 244/2016 Wójta Gminy Podegrodzie z dnia 04.01.2016r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2016 roku dla dla organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie 04.01.2016
więcej »»»
 
Podmioty udostępniające informacje publiczne: URZĄD GMINY PODEGRODZIE