sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za I kwartał 2015 roku

2015 rok

 
data publikacji:  06-11-2015 | 09:52
data ostatniej modyfikacji:  06-11-2015 | 10:15
Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych 06.11.2015
więcej »»»
Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych 06.11.2015
więcej »»»
Rb-N sprawozdanie o stanie należności 06.11.2015
więcej »»»
Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie 06.11.2015
więcej »»»
Rb-Z sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji 06.11.2015
więcej »»»
 
Achiwum BIP Urzędu Gminy Podegrodzie