Przepisy dotyczące wyborów 2015

Sejm i Senat

 
data publikacji:  09-10-2015 | 11:59
data ostatniej modyfikacji:  09-10-2015 | 14:19
UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ w sprawie regulaminów okręgowych i obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 09.10.2015
więcej »»»
UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ w sprawie sposobu postępowania z kopertami zwrotnymi i pakietami wyborczymi w głosowaniu korespondencyjnym w kraju 09.10.2015
więcej »»»
UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ w sprawie wytycznych dla obwodowych komisji wyborczych dotyczących zadań i trybu przygotowania oraz przeprowadzenia głosowania w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r. 09.10.2015
więcej »»»
UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ w sprawie wzorów kart do głosowania oraz nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille’a, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej dla obwodów głosowania utworzonych w kraju 09.10.2015
więcej »»»
UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ w sprawie wzorów protokołów głosowania i protokołów z wyborów stosowanych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 09.10.2015
więcej »»»
Protokół głosowania w obwodzie na listy kandydatów na posłów 09.10.2015
więcej »»»
PROTOKÓŁ WYNIKÓW GŁOSOWANIA W OKRĘGU WYBORCZYM NA LISTY KANDYDATÓW NA POSŁÓW 09.10.2015
więcej »»»
PROTOKÓŁ WYBORÓW POSŁÓW W OKRĘGU WYBORCZYM 09.10.2015
więcej »»»
PROTOKÓŁ GŁOSOWANIA W OBWODZIE na kandydatów na senatora 09.10.2015
więcej »»»
PROTOKÓŁ WYNIKÓW GŁOSOWANIA I WYNIKÓW WYBORÓW SENATORA W OKRĘGU WYBORCZYM 09.10.2015
więcej »»»
PROTOKÓŁ GŁOSOWANIA W OBWODZIE na kandydata na senatora 09.10.2015
więcej »»»
PROTOKÓŁ WYNIKÓW GŁOSOWANIA I WYNIKÓW WYBORÓW SENATORA W OKRĘGU WYBORCZYM 09.10.2015
więcej »»»
Protokół zbiorczych wyników głosowania na listy kandydatów na posłów w skali kraju 09.10.2015
więcej »»»
Zestawienie wyników głosowania i podziału mandatów pomiędzy listy kandydatów na posłów 09.10.2015
więcej »»»
UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ w sprawie wzoru zaświadczenia dla mężów zaufania do obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz w wyborach do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej 09.10.2015
więcej »»»
UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ zmieniająca uchwałę w sprawie sposobu drukowania kart do głosowania oraz trybu ich przekazania wraz z nakładkami na karty do głosowania sporządzonymi w alfabecie Braille’a obwodowym komisjom wyborczym w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w 2015 roku 09.10.2015
więcej »»»
UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru i rozmiaru koperty na pakiet wyborczy, koperty zwrotnej, koperty na kartę do głosowania, oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu oraz instrukcji głosowania korespondencyjnego 09.10.2015
więcej »»»
 
1 | 2
 
Podmioty udostępniające informacje publiczne: URZĄD GMINY PODEGRODZIE