mapa strony

 
URZĄD
Dane podstawowe
Godziny urzędowania
Organizacja urzędu
Struktura organizacyjna
Statut gminy
WŁADZE
Wójt Gminy
Zastępca Wójta Gminy
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Sołectwa
Rada Gminy
Komisje Rady
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
RADNI
za 2017 rok
za 2016 rok
za 2015 rok
za 2014 rok
pierwsze oświadczenia majątkowe
ostatnie oświadczenia majątkowe
za 2013 rok
za 2012 rok
za 2011 rok
za 2010 rok
pierwsze oświadczenia majątkowe
ostatnie oświadczenia majątkowe
za 2009 rok
za 2008 rok
ostatnie oświadczenia majątkowe
za 2007 rok
pierwsze oświadczenia majątkowe
za 2018 rok
WÓJT GMINY
ZASTĘPCA WÓJTA GMINY
SKARBNIK GMINY
SEKRETARZ GMINY
DYREKTOR GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
DYREKTOR BIBLIOTEKI GMINNEJ
KIEROWNIK OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
Zastępca Kierownika OPS
Dyrektor Zespołu Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych w Podegrodziu
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Brzeznej
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Brzeznej-Litaczu
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Długołęce-Świerkli
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Gostwicy
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Mokrej Wsi
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Olszanie
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Olszance
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Podegrodziu
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Rogach
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Stadłach
Dyrektor Gimnazjum w Brzeznej
Dyrektor Gimnazjum w Podegrodziu
Dyrektor Gminnego Przedszkola w Brzeznej
Dyrektor Gminnego Przedszkola w Podegrodziu
Dyrektor Gminnego Żłobka w Podegrodziu
Kierownik Referatu Infrastruktury, Inwestycji i Gospodarki Nieruchomo
Kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Kierownik Referatu Obsługi Placówek Oświatowych
Kierownik Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami
Kierownik Refereatu Administracji i Spraw Obywatelskich
Kierownik Refereatu Administracji, Spraw Obywatelskich i Działalności Gospodarczej
Kierownik Referatu zarządzania drogami i cmentarzami
Zespół stanowisk ds. świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych
Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej
Stanowisko ds.organizacyjno-finansowych
PROTOKOŁY Z SESJI RADY GMINY
2018 rok
2017 rok
2016 rok
2015 rok
2014 rok
2013 rok
2012 rok
2011 rok
Transmisje z sesji Rady Gminy Podegrodzie
Protokoły z głosowań Rady Gminy - 2018-2023
Nagrania z sesji Rady Gminy Podegrodzie
UCHWAŁY
2019 rok
2018 rok
2017 rok
2016 rok
2015 rok
2014 rok
2013 rok
2012 rok
2011 rok
2010 rok
2009 rok
2008 rok
2007 rok
2006 rok
2005 rok
2004 rok
2003 rok
2002 rok
2020 rok
ZARZĄDZENIA
2019 rok
2018 rok
2017 rok
2016 rok
2015 rok
2014 rok
2013 rok
2012 rok
2011 rok
2010 rok
2009 rok
2008 rok
2007 rok
2006 rok
2005 rok
2004 rok
2003 rok
2002 rok
2020 rok
BUDŻET
2019 rok
projekt uchwały budżetowej na 2019 rok
projekt wieloletniej prognozy finansowej na 2019 rok
Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej
Uchwała budżetowa na 2019 rok
sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za I kwartał 2019 roku
sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2019 roku
sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za III kwartał 2019 roku
2018 rok
Projekt uchwały budżetowej na 2018 rok
Uchwała budżetowa na 2018 rok
sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za I kwartał 2018 roku
sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2018 roku
sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za III kwartał 2018
sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2018 rok
2017 rok
Projekt uchwały budżetowej na 2017 rok
Uchwała budżetowa na 2017 rok
sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za I kwartał 2017 roku
sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2017 roku
sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za III kwartał 2017
sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2017 rok
2016 rok
projekt uchwały budżetowej
uchwała budżetowa na 2016 rok
wieloletnia prognoza finansowa
sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za I kwartał 2016 roku
sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za I półocze 2016 roku
sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za III kwartał 2016 roku
sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2016 rok
2015 rok
projekt uchwały budżetowej
uchwała budżetowa na 2015 rok
sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za I kwartał 2015 roku
sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2015 roku
sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za III kwartał 2015 roku
sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2015 rok
2014 rok
projekt uchwały budżetowej
uchwała budżetowa na 2014 rok
wieloletnia prognoza finansowa
sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za I kwartał 2014 roku
sprawozdanie budżetowe za I półrocze 2014 roku
sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za III kwartał 2014 roku
sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2014 rok
2013 rok
projekt uchwały budżetowej
uchwała budżetowa na 2013 rok
wieloletnia prognoza finansowa
sprawozdanie budżetowe za I półrocze 2013 roku
sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za III kwartał 2013 rok
sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2013 rok
2012 rok
sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2012 rok
sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za III kwartał 2012
sprawozdanie budżetowe za I kwartał 2012 r
sprawozdanie budżetowe za I półrocze 2012 roku
uchwała budżetowa na 2012 rok
projekt budżetu gminy na 2012 rok
2011 rok
sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2011 rok
sprawozdanie budżetowe za III kwartał 2011 roku
sprawozdanie budżetowe za I półrocze 2011 roku
sprawozdanie budżetowe za I kwartał 2011 roku
Uchwała budżetowa na 2011 rok
projekt budżetu gminy na 2011 rok
2010 rok
sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2010 r
sprawozdanie budżetowe za III kwartał 2010 r
sprawozdanie budżetowe za I kwartał 2010 r
sprawozdanie budżetowe za I półrocze 2010 r
uchwała budżetowa na 2010 rok
projekt budżetu gminy na 2010 rok
2009 rok
sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2009 rok
sprawozdanie budżetowe za III kwartał 2009
sprawozdanie budzetowe za I półrocze2009 r.
sprawozdanie budżetowe za I kwartał 2009 r
Uchwała Budżetowa na 2009 rok
projekt budżetu gminy na 2009 rok
2008 rok
sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2008 rok
sprawozdanie budżetowe za III kwartał 2008
sprawozdanie budżetowe za I półrocze 2008r
sprawozdanie budżetowe za I kwartał 2008r
uchwała budżetowa na 2008 rok
projekt budżetu gminy na 2008 rok
2007 rok
sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2007 rok
sprawozdanie budżetowe za III kwartał 2007r.
sprawozdanie budżetowe za I półrocze 2007 r.
sprawozdanie budżetowe za I kwartał 2007r
uchwała budżetowa na 2007 rok
2006 rok
sprawozdanie budżetowe za 2006 r.
2020 rok
projekt uchwały budżetowej na 2020 rok
projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2020 rok
uchwała budżetowa na 2020 rok
wieloletnia prognoza finansowa
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
Ogłoszenia o przetargach
Ogłoszenia z otwarcia ofert
Ogłoszenia o wyborze ofert
Ogłoszenia o zawarciu umowy
Ogłoszenia o zamówieniach o wartości poniżej 30000 euro
Ogłoszenia o zamówieniu na usługi społeczne
Uprzejmie informujemy, że zamówienia publiczne organizowane przez Zaklad Gospodarki Komunalnej ogłaszane są na stronie: www.bip.zgk.podegrodzie.pl
Plan Zamówień Publicznych
2017
2018
2019
2020
GOSPODARKA
Agroturystyka
Aktualności
Adresy
Turystyka
Ekologia
OFERTY INWESTYCYJNE
MOJA SPRAWA
Załatwianie spraw obywateli
Sprawy budowlane
Działalność gospodarcza
Ochrona środowiska
Ewidencja ludności
Sprawy komunalne
Podatki
Planowanie przestrzenne
Zbiorowe zaopatrzenie w wodę
Udostępnienie informacji publicznych
Ponowne wykorzystywanie
Dziennik Podawczy EPUAP
Petycje
Zgromadzenia
INNE
Kontrole
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Stowarzyszenia i związki członkowskie
Spółki prawa handlowego
Rejestry i ewidencje
REJESTR INSTYTUCJI KULTURY
Oświadczenia majątkowe
Rejestr zmian
Informacje nieudostępnione
Porozumienia
GOSPODARKA GRUNTAMI
Ogłoszenia o przetargach
Ogłoszenia i Zarządzenia
Dzierżawy
Najem
Użyczenia
POŻYTEK PUBLICZNY
Ogłoszenia o pożytku publicznym
Uchwały
Zarządzenia
Sprawozdania
RAPORT O STANIE GMINY
OGŁOSZENIA
NABÓR PRACOWNIKÓW
REGULAMIN NABORU
NABORY W TOKU
NABORY ZAKOŃCZONE
Księgowy w Referacie Obsługi Placówek Oświatowych
Podinspektor ds. Inwestycji i Remontów
Podinspektor ds. bud., zagosp. przestrzennego i infr. drogowej
Inspektor ds. organizacyjnych
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne
Inspektor ds. inwestycji i remontów
Księgowy/ROPO
Informacja_o_wynikach_naboru_ksiegowy1
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne - księgowy
Konkurs na stanowiska dyrektorów
Podinspektor ds. organizacyjnych w ropo
Podinspektor ds. budownictwa, zagospodarowania przestrzennego i ....
Podpispektor ds. inwestycji i remontów
Inspektor ds. zamówień publicznych i sieci wodociągowej
Podinspektor ds. budżetowych w Zespole Finansowo- Budżetowym
Informatyk w Zespole ds. Administracji i Spraw Obywatelskich
Podinspektor ds. promocji gminy i pozyskiwania środków pomocowych
Podinspektor ds. budżetowo-płacowych
Konkursy na stanowiska dyrektorów
Konkurs na stanowisko dyrektora
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Podegrodziu
PODINSPEKTOR DS. INWESTYCJI i REMONTÓW.
PODINSPEKTOR DS. OCHRONY ŚRODOWISKA NATURALNEGO
KIEROWNIK REFERATU OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH
Młodszy Referent ds. płacowo-organizacyjnych
Podinspektor ds. zamówień publicznych
Konkurs na stanowiska Dyrektorów szkół
Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego
konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. płka Narcyza Wiatra w Gostwicy
referent ds. finansowo-budżetowych i należności cywilno-prawnych
Podinspektor ds. finansowo-budżetowych i należności cywilno-prawnych
konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Olszanie i Dyrektora Zespołu Szkół Podstawowo – Gimnazjalnych w Podegrodziu
Konkurs na stanowisko dyrektora
Ogłoszenie o naborze na kierownicze stanowisko urzędnicze
Podinspektor ds. inwestycji, remontów i oświetlenia
Referent ds. organizacyjno-finansowych
Referent ds. finansowo-budżetowych i należności cywilno-prawnych
Konkurs na stanowiska dyrektorów szkół i gimnazjum
Młodszy Referent ds. rolnictwa
Podinspektor - Ekodoradca
konkurs na stanowisko dyrektora
Referent ds. organizacyjno-finansowych
Referent ds. organizacyjnych i obsługi informatycznej
Kierownik Referatu Inwestycji
Referent ds. bezpieczeństwa i higieny pracy, ewidencji ludności i archiwum zakładowego
Inspektor ds. bezpieczeństwa i higieny pracy
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Podegrodziu
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Podegrodziu
Referent ds. płacowych
Referent ds. finansowo-budżetowych w Urzędzie Gminy Podegrodzie
Referent ds. finansowo-księgowych w Urzędzie Gminy Podegrodzie
Referent ds. księgowych w Referacie Obsługi Placówek Oświatowych w Urzędzie Gminy Podegrodzie
Kierownik Referatu Inwestycji w Urzędzie Gminy Podegrodzie
Referent ds. zamówień publicznych
Kierownik Referatu Inwestycji w Urzędzie Gminy Podegrodzie
Kierownik Referatu ds. obsługi organów gminy i Urzędu w Urzędzie Gminy Podegrodzie
Referent ds. finansowo-budżetowych
Referent ds. zamówień publicznych, informatyki, promocji i rozwoju lokalnego
Referent ds. obsługi sekretariatu i promocji
Dyrektor Gminnego Żłobka w Brzeznej
Opiekun w Gminnym Żłobku w Brzeznej
Nabór na stanowisko Pielęgniarki/Pielęgniarza w Gminnym Żłobku w Brzeznej
Kierownik Gminnej Stołówki w Brzeznej
Referent ds. inwestycji, remontów i oświetlenia
Konkurs na stanowiska Dyrektorów szkół
OGŁOSZENIE O KONKURSIE
http://bip.zgk.podegrodzie.pl/pl/58415/1/gospodarka-odpadami-komunalnymi.html
Informacje dla mieszkańców
Informacje dla mieszkańców lata 2011-2017
Wpis do działalności regulowanej
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi
Informacja z art. 3 Ustawy o utrzymaniu czystości w gminach
Harmonogramy zbiórki odpadów
Deklaracje
Stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Gminny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
Selektywna zbiórka odpadów komunalnych
Informacje dla nieruchomości niezamieszkałych
GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA
Nieczystości ciekłe
Informacje
Przydomowe oczyszczalnie ścieków
Gospodarka wodno-ściekowa ZGK
Rejestr udzielonych i cofniętych zezwoleń
INFORMACJE O ŚRODOWISKU
2019 rok
Zawiadomienia
Obwieszczenia
AZBEST
karty informacyjne
2018 rok
karty informacyjne
obwieszczenia
zawiadomienia
retencja wody
konsultacje społeczne
2017 rok
karty informacyjne
obwieszczenia
zawiadomienia
2016 rok
karty informacyjne
Obwieszczenia
Informacje
2015 rok
Obwieszczenia
karty informacyjne
wpis do działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
2014 rok
Obwieszczenia
Karty informacyjne
2013 rok
Obwieszczenia
Karty informacyjne
2012 rok
Obwieszczenia
Karty informacyjne
Konsultacje społeczne
budowa zachodniej obwodnicy Nowego Sącza (Dokumenty)
2011 rok
Obwieszczenia
karty informacyjne
raporty
karty informacyjne
Konsultacje społeczne
budowa zachodniej obwodnicy Nowego Sącza
2009 rok
Karty informacyjne
Wnioski
Decyzje i postanowienia
Raporty
Kontrole
Obwieszczenia
Ogłoszenia
2010 rok
Obwieszczenia
karty informacyjne
wnioski
decyzje i postanowienia
raporty
Kontrole
2008 rok
Obwieszczenia
Informacje
Raporty
Decyzje, postanowienia
Karty informacyjne
Wnioski
Decyzje i postanowienia
Raporty
Uchwały
2020 rok
Obwieszczenia
karty informacyjne
ROLNICTWO
Klęski żywiołowe
ZWALCZANIE ZAKAŹNYCH CHORÓB ZWIERZĘCYCH
Informacja o ochronnym szczepieniu lisów 8-15 kwietnia 2018 r.
2019 rok
ZWIERZĘTA
Znalezione
Zwierzęta 2017 rok
Zwierzęta 2018 rok
Zwierzęta 2019 rok
WNIOSEK
Zwierzęta 2020 rok
PRAWO ŁOWIECKIE
Szkody łowieckie
Obwieszczenia
Informacje
INSTRUKCJA OBSŁUGI
REDAKCJA
SZUKAJ
STATYSTYKA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
Gminne Przedszkole w Podegrodziu
protokoły kontroli
Szkoła Podstawowa w Gostwicy
Protokoły kontroli
Szkoła Podstawowa w Brzeznej Litaczu
protokoły kontroli
Zespół Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych w Podegrodziu
Protokoły kontroli
Statut ZSPG
Program wychowawczy ZSPG
Szkoła Podstawowa w Długołęce-Świerkli
protokoły kontroli
WYBORY
Rada Gminy - Wójt Gminy
2010
Gminna Komisja Wyborcza
2014
2018
Prezydent
2015 rok
2010 rok
2020
Sejm i Senat
2015
2011
Obwieszczenia
Zarządzenia
Przepisy dotyczące wyborów 2015
2019 rok
Parlament Europejski
2014
2009
2019
Uchwały Rady Gminy Podegrodzie
Referendum ogólnokrajowe 2015
KONSULTACJE SPOŁECZNE
mapa strony
RODO
Informacja kanały technologiczne
BIP.GOV.PL

 
Achiwum BIP Urzędu Gminy Podegrodzie