sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2015 roku

2015 rok

 
data publikacji:  29-07-2015 | 09:52
data ostatniej modyfikacji:  29-07-2015 | 10:23
wykonanie budżetu za I półrocze 2015r. 29.07.2015
więcej »»»
INFORMACJA OPISOWA z wykonania budżetu Gminy Podegrodzie za I półrocze 2015 r. 29.07.2015
więcej »»»
Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Podegrodzie w I półroczu 2015 r. 29.07.2015
więcej »»»
Wykaz przedsięwzięć do WPF - I półrocze 2015 29.07.2015
więcej »»»
sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych - Rb-27S 29.07.2015
więcej »»»
sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych - Rb-28S 29.07.2015
więcej »»»
sprawozdanie o nadwyżce-deficycie - Rb-NDS 29.07.2015
więcej »»»
sprawozdanie o stanie należności - Rb-N 29.07.2015
więcej »»»
sprawozdanie o stanie zobowiązań - Rb-Z 29.07.2015
więcej »»»
sprawozdanie o stanie zobowiązań - Rb-Z 29.07.2015
więcej »»»
 
Achiwum BIP Urzędu Gminy Podegrodzie