2015

Sejm i Senat

 
data publikacji:  28-07-2015 | 07:43
data ostatniej modyfikacji:  26-10-2015 | 13:36
Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej   więcej »»»

Obwieszczenie Wójta Gminy Podegrodzie z 28.07.2015 r.

w sprawie liczby miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych.   więcej »»»

Postanowienie Prezydenta RP z dnia 3 sierpnia 2015 r. zmieniające postanowienie w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP

dotyczy terminu zgłaszania zamiaru głosowania korespondencyjnego za granicą – termin upływa w dniu 7 października 2015 r,   więcej »»»

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PODEGRODZIE z dnia 18 września 2015 roku

o numerach i granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych oraz o możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.   więcej »»»

Zarządzenie nr 182/2015 Wójta Gminy Podegrodzie z dnia 2 października 2015 r.

w sprawie: powołania Obwodowych Komisji Wyborczych dla przeprowadzenia na terenie Gminy Podegrodzie wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.   więcej »»»

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Podegrodzie

informacja o sporządzeniu oraz udostępnieniu spisu wyborców   więcej »»»

Zarządzenie nr 184/2015 Wójta Gminy Podegrodzie z dnia 6 października 2015 r.

w sprawie: zmiany zarządzenia Nr 182 Wójta Gminy Podegrodzie z dnia 2 października 2015 r. w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych dla przeprowadzenia na terenie Gminy Podegrodzie wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.   więcej »»»

Pismo Dyrektora Delegatury KBW w Nowym Sączu

z dnia 7 października 2015 r. znak: DNS-5103-13/15 oraz linki, o których mowa w załączonym piśmie   więcej »»»

Zarządzenie nr 189/2015 Wójta Gminy Podegrodzie z dnia 16 października 2015 r.

w sprawie: zmiany Zarządzenia nr 184/2015 Wójta Gminy Podegrodzie z dnia 6 października 2015 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 182 Wójta Gminy Podegrodzie z dnia 2 października 2015 r. w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych dla przeprowadzenia na terenie Gminy Podegrodzie wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.   więcej »»»

Protokoły głosowania

w obwodach na kandydatów na posłów i na senatora   więcej »»»

 
Achiwum BIP Urzędu Gminy Podegrodzie