2015

Sejm i Senat

 
data publikacji:  05-10-2015 | 18:56
data ostatniej modyfikacji:  05-10-2015 | 19:03
data wytworzenia dokumentu:  05-10-2015
autor dokumentu: Agata Dyrek
ostatnio modyfikowal: Krystyna Kulig
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Podegrodzie

 

O B W I E S Z C Z E N I E


Wójt Gminy Podegrodzie, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. - Kodeks Wyborczy (Dz. U.  Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości  informację o sporządzeniu oraz udostępnieniu spisu wyborców  1. Spis wyborców sporządzony został na podstawie stałego rejestru wyborców (w systemie informatycznym) do przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP w dniu 25 października 2015 r.

 

          Spis wyborców jest udostępniony do wglądu w Urzędzie Gminy Podegrodzie pokój  nr 11 na parterze począwszy od dnia 05.10.2015 r. od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu

 

Udostępnienie spisu następuje na pisemny wniosek zainteresowanego. Wniosek można otrzymać w Urzędzie Gminy Podegrodzie pokój nr 11 na parterze

 

w poniedziałki od godziny  8.00 do 16.00

od wtorku do piątku od godziny 7.00 do 15.00


Wójt Gminy

(-) mgr Małgorzata Gromala


 

««« powrót
 
Achiwum BIP Urzędu Gminy Podegrodzie