Obwieszczenia

2015 rok

 
data publikacji:  08-05-2015 | 14:37
data ostatniej modyfikacji:  17-12-2015 | 16:46
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Podegrodzie z 8 maja 2015

na wniosek Gminy Podegrodzie - Zespołu Doradcy ds. inwestycyjnych Urzędu Gminy Podegrodzie, 33-386 Podegrodzie 248 zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami do budynków dla miejscowości Podegrodzie w Gm. Podegrodzie”.   więcej »»»

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Podegrodzie z 27 maja 2015

informujące o przedłużeniu załatwienia sprawy dla przedsięwzięcia pn.: " Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami do budynków w miejscowości Podegrodzie w Gminie Podegrodzie"   więcej »»»

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Podegrodzie z 30 czerwca 2015

w sprawie wydania postanowienia o braku konieczności sporządzenia raportu dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami do budynków dla miejscowości Podegrodzie, w gm. Podegrodzie”.   więcej »»»

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Podegrodzie z 31 lipca 2015

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami do budynków dla miejscowości Podegrodzie, w Gm. Podegrodzie”.   więcej »»»

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Podegrodzie z 13 sierpnia 2015

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 293889K Krzaki Gostwickie w miejscowości Gostwica i nr 293752K Za Pospólne w miejscowości Mokra Wieś w km 0+000,00 – 2+100,00.”   więcej »»»

OBWIESZCZENIE Wojewody Małopolskiego

o wydaniu: - Decyzji z 1 grudnia 2015r. - Decyzji z 30 listopada 2015r. - Postanowienia z 2 grudnia 2015r.   więcej »»»

Zawiadomienie Wojewody Małopolskiego

o wydaniu: - Decyzji z 1 grudnia 2015r. - Decyzji z 30 listopada 2015r. - Postanowienia z 2 grudnia 2015r.   więcej »»»

Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego

o wydaniu dnia 9 grudnia 2015 roku postanowienia znak: WI-VII.7821.5.2015.BR o podjęciu zawieszonego z urzędu postępowania w sprawie rozpatrzenia odwołania od decyzji Starosty Nowosądeckiego Nr 1/D/2015 z 29.05.2015 r. znak: GB.II.6740.529.I.2015 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Budowa zachodniej obwodnicy Nowego Sącza – połączenie miejscowości Brzezna z drogą DK nr 28 - odcinek I od km 0+033.50 do km 3+865.00”   więcej »»»

 
Achiwum BIP Urzędu Gminy Podegrodzie