Ogłoszenia i Zarządzenia

GOSPODARKA GRUNTAMI

 
data publikacji:  03-04-2015 | 09:10
data ostatniej modyfikacji:  22-05-2019 | 12:14
Wykaz z nieruchomością stanowiącą własność Gminy Podegrodzie

przeznaczoną do sprzedaży w trybie bezprzetargowym   więcej »»»

Wykaz z nieruchomością stanowiącą własność Gminy Podegrodzie

przeznaczoną do dzierżawy w trybie bezprzetargowym   więcej »»»

Wykaz z nieruchomością stanowiącą własność Gminy Podegrodzie przeznaczoną do sprzedaży

w trybie przetargowym   więcej »»»

Obwieszczenie Starosty Nowosądeckiego

o wydaniu decyzji dot. ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 162/8 w obr. Podrzecze gm. Podegrodzie   więcej »»»

Zawiadomienie Starosty Nowosądeckiego

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 162/8 w obr. Podrzecze, gm. Podegrodzie   więcej »»»

Wykaz z nieruchomością stanowiącą własność Gminy Podegrodzie przeznaczoną do sprzedaży w trybie bezprzetargowym

Wykaz z nieruchomością stanowiącą własność Gminy Podegrodzie przeznaczoną do sprzedaży w trybie bezprzetargowym   więcej »»»

Obwieszczenie

Starosty Nowosądeckiego   więcej »»»

Obwieszczenie

Wojewody Podkarpackiego   więcej »»»

Obwieszczenie

Wojewody Podkarpackiego   więcej »»»

Obwieszczenie

Wojewody Podkarpackiego   więcej »»»

Obwieszczenie

Wojewody Podkarpackiego   więcej »»»

Obwieszczenie Starosty Nowosądeckiego

wydanie decyzji   więcej »»»

Obwieszczenie Starosty Nowosądeckiego

wydanie decyzji   więcej »»»

wykaz z nieruchomością stanowiącą własność Gminy Podegrodzie przeznaczoną do sprzedaży w trybie bezprzetargowym

oznaczoną jako działki ew. nr 740/2, 939/38, 939/41 położoną w obrębie Podegrodzie   więcej »»»

Obwieszczenie Starosty Nowosądeckiego

zebrano materiał dowodowy w sprawie wydania decyzji dot. ustalenia i wypłaty odszkodowania za nieruchomość oznaczoną jakodz.ew. nr 939/99,939/101 położoną w Podegrodziu   więcej »»»

Obwieszczenie Starosty Nowosądeckiego

zebrano materiał dowodowy w sprawie wydania decyzji dot. ustalenia i wypłaty odszkodowania za nieruchomość oznaczoną jakodz.ew. nr 939/92 położoną w Podegrodziu   więcej »»»

Obwieszczenie Starosty Nowosądeckiego

o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy   więcej »»»

Obwieszczenie Starosty Nowosądeckiego

o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za dz. ew. nr 465/2, 360/8, 360/6, 393/12 Podrzecze   więcej »»»

Obwieszczenie Starosty Nowosądeckiego

o toczącym się postępowaniu w sprawie wydania decyzji ustalającej wysokość odszkodowania za nieruchomość oznaczoną jakodz.ew. nr 939/99 i 939/101 położoną w Podegrodziu   więcej »»»

Obwieszczenie Starosty Nowosądeckiego

o toczącym się postępowaniu w sprawie wydania decyzji ustalającej wysokość odszkodowania za nieruchomość oznaczoną jakodz.ew. nr 939/92 położoną w Podegrodziu   więcej »»»

Obwieszczenie Starosty Nowosądeckiego

Obwieszczenie Starosty o zebraniu materiału dowodowego - dz. 465-2, 360-8, 393-12 Podrzecze   więcej »»»

Obwieszczenie Starosty Nowosądeckiego

o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za dz. ew. nr 67/3 i 161/3 Podrzecze   więcej »»»

Obwieszczenie Starosty Nowosądeckiego

o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za dz. ew. nr 162-7 Podrzecze   więcej »»»

Obwieszczenie Starosty Nowosądeckiego

zebrano materiał dowodowy w sprawie wydania decyzji dot. ustalenia i wypłaty odszkodowania za nieruchomość oznaczoną jakodz.ew. nr 67/3 położoną w Podrzeczu   więcej »»»

Obwieszczenie Starosty Nowosądeckiego

zebrano materiał dowodowy w sprawie wydania decyzji dot. ustalenia i wypłaty odszkodowania za nieruchomość oznaczoną jakodz.ew. nr 162/7 położoną w Podrzeczu   więcej »»»

 
1 | 2 | 3
 
Podmioty udostępniające informacje publiczne: URZĄD GMINY PODEGRODZIE