2015 rok

Prezydent

 
data publikacji:  04-02-2015 | 10:10
data ostatniej modyfikacji:  25-05-2015 | 13:00
Pismo Państwowej Komisji Wyborczej ZPOW-603-12/15

dotycze zarówno pierwszego głosowania, jak i ewentualnego ponownego głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.   więcej »»»

Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

o zarządzeniu wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej   więcej »»»

Obwieszczenie Wójta Gminy Podegrodzie

w sprawie liczby miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych   więcej »»»

Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 4 lutego 2015 r. znak: ZPOW-603-1/15

w sprawie uprawnień wyborców niepełnosprawnych   więcej »»»

Wyjaśnienia PKW z dnia 30 stycznia 2015 r. znak: ZPOW-603-18/15

dotyczące udziału w pracach obwodowych komisji wyborczych   więcej »»»

Informacja PKW z dnia 9 lutego 2015 r. znak: ZPOW-603-11/15

o czynnym i biernym prawie wyborczym w wyborach Prezydenta RP,   więcej »»»

Informacja PKW z dnia 4 lutego 2015 r. znak: ZPOW-603-2/15

o warunkach udziału w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach Prezydenta RP   więcej »»»

Informacja PKW z dnia 4 lutego 2015 r. znak: ZPOW-603-3/15

o warunkach udziału w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich, w wyborach Prezydenta RP   więcej »»»

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PODEGRODZIE z dnia 31 marca 2015 roku.

o numerach i granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych oraz o możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.   więcej »»»

Zarzadzenie Nr 74/2015 Wójta Gminy Podegrodzie z dnia 20.04.2015r.

w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych dla przeprowadzenia na terenie Gminy Podegrodzie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.   więcej »»»

Zarzadzenie Nr 76/2015 Wójta Gminy Podegrodzie z dnia 23.04.2015r.

zmiany Zarządzenia nr 74/2015 Wójta Gminy Podegrodzie z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych dla przeprowadzenia na terenie Gminy Podegrodzie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.   więcej »»»

Informacja o składach Obwodowych Komisji Wyborczych w Gminie Podegrodzie

powołanych dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.   więcej »»»

Zarzadzenie Nr 81/2015 Wójta Gminy Podegrodzie z dnia 28.04.2015r

w sprawie: zmiany Zarządzenia nr 76/2015 Wójta Gminy Podegrodzie z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 74/2015 Wójta Gminy Podegrodzie z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych dla przeprowadzenia na terenie Gminy Podegrodzie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.   więcej »»»

Informacja o składach Obwodowych Komisji Wyborczych w Gminie Podegrodzie

o numerach i granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych oraz o możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.   więcej »»»

Zarzadzenie Nr 88/2015 Wójta Gminy Podegrodzie z dnia 06.05.2015r

w sprawie: zmiany zarządzenia nr 81/2015 Wójta Gminy Podegrodzie z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 76/2015 Wójta Gminy Podegrodzie z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 74/2015 Wójta Gminy Podegrodzie z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych dla przeprowadzenia na terenie Gminy Podegrodzie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.   więcej »»»

Zarządzenie nr 88a/2015 Wójta Gminy Podegrodzie z dnia 9 maja 2015 r.

w sprawie: zmiany zarządzenia nr 88/2015 Wójta Gminy Podegrodzie z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 81/2015 Wójta Gminy Podegrodzie z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 76/2015 Wójta Gminy Podegrodzie z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 74/2015 Wójta Gminy Podegrodzie z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych dla przeprowadzenia na terenie Gminy Podegrodzie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.   więcej »»»

PROTOKOŁY WYNIKÓW GŁOSOWANIA W OBWODOWYCH KOMISJACH WYBORCZYCH

w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniu 10 maja 2015 r.   więcej »»»

Informacja o warunkach udziału w ponownym głosowaniu

w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, w obwodach głosowania utworzonych w kraju, które zostanie przeprowadzone w dniu 24 maja 2015 r.   więcej »»»

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PODEGRODZIE z dnia 18 maja 2015 roku

o numerach i granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych oraz o możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.   więcej »»»

Zarządzenie Nr 93/2015 Wójta Gminy Podegrodzie z dnia 20.05.2015r

w sprawie: zmiany zarządzenia nr 88a/2015 Wójta Gminy Podegrodzie z dnia 9 maja 2015 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 88/2015 Wójta Gminy Podegrodzie z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 81/2015 Wójta Gminy Podegrodzie z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 76/2015 Wójta Gminy Podegrodzie z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 74/2015 Wójta Gminy Podegrodzie z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych dla przeprowadzenia na terenie Gminy Podegrodzie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.   więcej »»»

PROTOKOŁY WYNIKÓW GŁOSOWANIA W OBWODOWYCH KOMISJACH WYBORCZYCH

w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniu 24 maja 2015   więcej »»»

 
Achiwum BIP Urzędu Gminy Podegrodzie