uchwała budżetowa na 2015 rok

2015 rok

 
data publikacji:  30-07-2015 | 09:54
data ostatniej modyfikacji:  30-07-2015 | 09:54
data wytworzenia dokumentu:  02-02-2015
autor dokumentu: Skład Orzekający Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie
ostatnio modyfikowal: Krystyna Kulig
Opinia Regionlanej Izby Obrachunkowej 30.07.2015

files/fck/87/file/budzet/2015_rok/Uchwala_Nr_S_O_XI_426-2_26_15.pdf - w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Podegrodzie

files/fck/87/file/budzet/2015_rok/Uchwala_Nr_S_O_XI_426-3_5_15.pdf - w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w Uchwale Budżetowej Gminy Podegrodzie na 2015 rok

««« powrót
 
Achiwum BIP Urzędu Gminy Podegrodzie