2015 rok

ZARZĄDZENIA

 
data publikacji:  05-01-2015 | 11:24
data ostatniej modyfikacji:  22-06-2016 | 13:22
Zarządzenie Nr .99/2015 z 27.05.2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015 23.07.2015
więcej »»»
Zarządzenie Nr .98/2015 z 27.05.2015r. w sprawie powołania Komisji rekrutacyjnej przeprowadzającej nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Podegrodzie 23.07.2015
więcej »»»
Zarządzenie Nr .95A/2015 z 21.05.2015r. w sprawie zmiany planu finansowego wydatków Urzędu Gminy Podegrodzie na rok 2015 23.07.2015
więcej »»»
Zarządzenie Nr .95/2015 z 20.05.2015r. w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy Podegrodzie na rok 2015 23.07.2015
więcej »»»
Zarządzenie Nr .94/2015 z 20.05.2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015 23.07.2015
więcej »»»
Zarządzenie Nr .92/2015 z 19.05.2015r. w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy Podegrodzie na rok 2015 16.07.2015
więcej »»»
Zarządzenie Nr .91/2015 z 19.05.2015r. w sprawie przekazania podległym jednostkom informacji o zmianie ostatecznych kwot dochodów i wydatków na rok 2015 23.07.2015
więcej »»»
Zarządzenie Nr .90/2015 z 06.05.2015r. w sprawie zmiany planu finansowego wydatków Urzędu Gminy Podegrodzie na rok 2015 16.07.2015
więcej »»»
Zarządzenie Nr .88/2015 z 06.05.2015r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 81/2015 Wójta Gminy Podegrodzie z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 76/2015 Wójta Gminy Podegrodzie z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 74/2015 Wójta Gminy Podegrodzie z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych dla przeprowadzenia na terenie Gminy Podegrodzie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. 07.05.2015
więcej »»»
Zarządzenie Nr .87/2015 z 05.05.2015r. w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy Podegrodzie na rok 2015 16.07.2015
więcej »»»
Zarządzenie Nr .86/2015 z 05.05.2015r. w sprawie przekazania podległym jednostkom informacji o zmianie ostatecznych kwot dochodów i wydatków na rok 2015 16.07.2015
więcej »»»
Zarządzenie Nr .85/2015 z 05.05.2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015 09.07.2015
więcej »»»
Zarządzenie Nr .84B/2015 z 28.04.2015r. w sprawie zamiany Zarządzenia nr 351A/2012 Wójta Gminy Podegrodzie z dnia 9 lipca 2012 r. w sprawie procedur obowiązujących przy realizacji projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Podegrodzie” finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013 w ramach działania 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion”, osi priorytetowej 8. „Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki” zmienionego Zarządzeniem nr 375A/2012 Wójta Gminy Podegrodzie z dnia 20 sierpnia 2012 r. 06.07.2015
więcej »»»
Zarządzenie Nr .84A/2015 z 28.04.2015r. w sprawie zamiany Zarządzenia nr 626A/2013 Wójta Gminy Podegrodzie z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie procedur obowiązujących przy realizacji projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu gminy Podegrodzie – Etap II” finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013 w ramach działania 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion”, osi priorytetowej 8. „Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki” 06.07.2015
więcej »»»
Zarządzenie Nr .84/2015 z 28.04.2015r. w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy Podegrodzie na rok 2015 09.07.2015
więcej »»»
Zarządzenie Nr .83/2015 z 28.04.2015r. w sprawie przekazania podległym jednostkom informacji o zmianie ostatecznych kwot dochodów i wydatków na rok 2015 09.07.2015
więcej »»»
Zarządzenie Nr .82/2015 z 28.04.2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015 09.07.2015
więcej »»»
Zarządzenie Nr .81/2015 z 28.04.2015r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 76/2015 Wójta Gminy Podegrodzie z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 74/2015 Wójta Gminy Podegrodzie z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych dla przeprowadzenia na terenie Gminy Podegrodzie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. 06.05.2015
więcej »»»
Zarządzenie Nr .80/2015 z 28.04.2015r. w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy Podegrodzie na rok 2015 09.07.2015
więcej »»»
Zarządzenie Nr .79/2015 z 28.04.2015r. w sprawie przekazania podległym jednostkom informacji o zmianie ostatecznych kwot dochodów i wydatków na rok 2015 09.07.2015
więcej »»»
 
1 | 2 | 3 | 4
 
Achiwum BIP Urzędu Gminy Podegrodzie