sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za III kwartał 2014 roku

2014 rok

 
data publikacji:  07-11-2014 | 08:41
data ostatniej modyfikacji:  07-11-2014 | 09:27
sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych 07.11.2014
więcej »»»
sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych 07.11.2014
więcej »»»
sprawozdanie o stanie należności 07.11.2014
więcej »»»
sprawozdanie o nadwyżce-deficycie 07.11.2014
więcej »»»
sprawozdanie z stanie zobowiązań 07.11.2014
więcej »»»
 
Achiwum BIP Urzędu Gminy Podegrodzie