KONSULTACJE SPOŁECZNE

 
data publikacji:  26-06-2017 | 12:12
data ostatniej modyfikacji:  26-06-2017 | 12:12
data wytworzenia dokumentu:  26-06-2017
autor dokumentu: Ewa Janur
ostatnio modyfikowal: Krystyna Kulig
Informacja

 Gmina Podegrodzie zakończyła prace nad przygotowaniem Regulaminem Komitetu Rewitalizacji Gminy Podegrodzie. Komitet Rewitalizacji Gminy Podegrodzie będzie wspierać działania Wójta Gminy Podegrodzie w obszarze rewitalizacji i stanowić będzie forum współpracy i dialogu interesariuszy z organami gminy. Dodatkowo Regulamin nadaje Komitetowi funkcje opiniodawczo–doradcze w sprawach związanych z opracowaniem 

i wdrażaniem Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Podegrodzie oraz oceną przebiegu procesu rewitalizacji.

W dniach od 17 maja do 9 czerwca 2017 roku odbyły się konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji. Załączony raport stanowi podsumowanie przebiegu konsultacji.

 

raport_z_konsultacji_spolecznych_Komitet_Rewitalizacji.pdf

««« powrót
 
Achiwum BIP Urzędu Gminy Podegrodzie